Huis van het Kind Torhout!

IMG_6046
De Vlaamse regering heeft een decreet uitgewerkt waarin het Huis van het Kind centraal staat in de ondersteuning van alle gezinnen (d.d. 29.11.2013). De aanvraag van Torhout voor erkenning van het ‘Huis van het Kind Torhout’ is goedgekeurd op 31.03.2017. Door de oprichting van ‘het Huis van het Kind Torhout’ tekenen de partners: Kind en Gezin, Kind en Preventie vzw, OCMW & stad Torhout en vrij CLB Torhout de krijtlijnen uit voor de komende jaren.

 

 

Op vrijdag 12 mei 2017 vond het eerste overleg plaats met de partners en andere betrokken organisaties. Hierbij werd de eerste aanzet gegeven: bespreken van noden, verwachtingen, wensen en uitdagingen die kunnen meegenomen worden in de verdere uitbouw van het traject van het Huis van het Kind.

Concrete items

Tot stand brengen van duurzame samenwerkingsverbanden tussen de diverse actoren: overleg op regelmatige basis met hulpverleners die actief werken rond opvoeding van kinderen. Nagaan hoe het hulpverleningsaanbod beter op elkaar kan worden afgestemd. Hierbij staan competentie- en efficiëntieverhoging centraal.

Jaarlijks gerichte acties op touw zetten waarbij de Torhoutse bevolking met kinderen worden bereikt. Denken we hierbij aan infoavonden, paaseierenraap, kindervoorstellingen,… Met aandacht voor de meest maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

Regelmatig de bevolking informeren van bestaande en nieuwe initiatieven. Denken we hierbij aan communicatie via ‘Sparresprokkels’, opmaak van een jaarkalender waarbij alle actoren hun activiteiten kunnen onderbrengen,…

 Voor meer informatie:
Rita Dewulf
Schepen van Kinderopvang, Volksgezondheid, Woonbeleid
rita.dewulf@torhout.be
gsm: 0475 79 31 91

Silke Vanthournout
Maatschappelijk assistent
Sociaal Huis
’s Gravenwinkelstraat 3
8820 Torhout
Tel: +32 (0)50 22 12 33
Silke.vanthournout@ocmwtorhout.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *