Sint-Rembertscholengroep breekt af en bouwt…

Scholengroep Sint-Rembert plant naast heel wat verfraaiings- en onderhoudswerken een aantal omvangrijke bouwprojecten:

IMG_6226

  • bouwproject Moke: 2 nieuwe schoolgebouwen na sloop van bestaande bebouwing;
  • bouwproject schoolrestaurant: nieuw school- en kleuterrestaurant;
  • bouwproject sportcomplex: sporthal uitbreiden met 4 zalen;
  • bouwproject VTI: nieuwe schoolgebouwen en verbouwingen na gedeeltelijke sloop;
  • bouwproject Spes Nostra Zedelgem: nieuw technieklokaal, openleercentrum en lerarenlokaal.

Op zondag 21 mei  startten symbolisch drie van de vijf lopende werven op. In totaal zijn ze momenteel bezig met het bouwen van zo’n 17 211 m² waarvan 15 437 m² in het centrum van Torhout. Binnen twee jaar zullen de 3600 leerlingen in het centrum van Torhout hiervan gebruik kunnen maken.

Bouwproject Marie Moke

De tand des tijds liet enkele gebouwen op campus Zuid niet onberoerd. Het leegstaande klooster langs de Spinneschoolstraat (blok 3), de verouderde sportzaal met bijgebouwen (blok 4) en een deel van blok 5 met leslokalen herbergden decennia lang duizenden leerlingen. De kwaliteit van de panden daalt de laatste jaren echter zienderogen waardoor afbraak onontbeerlijk is geworden.

Na de sloop worden op dezelfde site twee nieuwe gebouwen opgericht. Blok 3 wordt gebouwd langs de Spinneschoolstraat. Het ruim en mooi onthaal zal te bereiken zijn via een inkomplein. Er worden ook tal van hedendaagse leslokalen, een ruime leraarskamer, een aula met foyer, diverse bureaus en spreekruimtes en een rotariaat voorzien.

Achteraan op de speelplaats komt blok 4. Naast een aantal bureauruimtes komen er klaslokalen, een leskeuken en een polyvalente zaal. De speelplaats wordt volledig heraangelegd tot een aangenaam nieuw schoolplein met integratie van groenzones. Op die manier biedt het meer openheid. Daarnaast zal ook het volledige interieur (inclusief wanden, draagvloeren …) achter de oude schoolgevel aan het Consienceplein (blok 2) worden weggehaald. De gevel wordt gerenoveerd.

bouwmoke

Planning

Sloop van de bestaande gebouwen: 26/06/2017 – 31/08/2017
(Paal)funderingen en rioleringswerken: september – november 2017
Ruwbouw blok 4: december 2017 – maart 2018
Ruwbouw blok 3: januari – juni 2018
Dakwerken: mei – juni 2018
Binnenafwerking: juli 2018 – april 2019
Buitenaanleg: april – juni 2019
Ingebruikname: september 2019

Bouwproject schoolrestaurant

Het project omvat de nieuwbouw van een schoolrestaurant met bijhorende vrijstaande buitenbergingen (incl. een nieuwe HS-cabine), ruimte voor buitencirculatie, een overdekt inkomvolume, een luifel aan de noordgevel en de nodige omgevingswerken.

Om de impact van dit zeer omvangrijk bouwprogramma op de bouwplaats zoveel mogelijk te beperken is gekozen voor een compact bouwvolume over 2 verdiepingen, aangevuld met een technische kelderzone en technische ruimtes op de tweede verdieping. De verticale circulatie voor de gebruikers wordt buiten het beschermd volume voorzien in een overdekte inkomtrap en via 2 niet-overdekte noodtrappen langs de oostgevel.

Het bouwvolume wordt verder gearticuleerd door een opeenvolgende reeks hellende dakvlakken die het gebouw beter integreren in zijn onmiddellijke omgeving. Het gebouw wordt opgetrokken in een industriële prefab betonstructuur, aangevuld met houten dakliggers op de verdieping en afgedekt met geperforeerde stalen dakvloerelementen. Door een doordachte indeling van de gevelelementen zal een speels gevelbeeld ontstaan. Dit aspect, in combinatie met een terraszone,  asymmetrische horizontale raamgehelen met groene glasvlakken en deels in groendak hellende dakvlakken geeft het eerder industrieel gebouw een eigentijdse en architecturale identiteit. 
Dit moderne restaurant, dat tevens een specifieke kleuterafdeling bevat, zal dagelijks ruim 1900 heerlijke maaltijden aanbieden.

restaurant

Planning

 

  1. Bouwrijp maken van het terrein: eind mei 2017
  2. Paalfunderingen: juni 2017
  3. Kelder: juli-augustus 2017
  4. Wind- en waterdichte ruwbouw: september 2017 – juli 2018
  5. Afwerking: augustus 2018 – april 2019

 

Bouwproject sportcomplex

De toenemende groei van scholengroep Sint-Rembert noodzaakt een uitbreiding van de sportfaciliteiten. Het realiseert 3760m² extra ruimte voor sport.

In de ‘zwevende spiegelbox in actie’ worden 4 extra sportzalen gecreëerd. Zalen voor volley- en basketbal, dans en gymnastiek waar uiteraard ook andere activiteiten aan bod zullen komen zoals judo, tennis, badminton en ander (bal)sporten. Het ontwerp is het resultaat van een efficiënte stapeling van sportzalen, circulatiezones, kleedruimtes, sanitaire voorzieningen, een leraarskamer en een lift.

Om de fysieke en visuele ingreep te beperken werd gekozen om één zaal te verzinken tot 4 meter onder het maaiveld. Daarnaast moet een doordachte materiaalkeuze bijdragen tot een dynamische, aantrekkelijke, stimulerende en uitnodigende identiteit. Dit project, dat buiten de schooluren ten dienste van de gemeenschap kan worden ingezet, zal de modernisering en uitstraling van de scholengroep mee kracht bij zetten.

sportzaal

Planning

Start werken: 15/05/2017
Streefdatum ingebruikname: 07/01/2019

IMG_6244.jpg
IMG_6245.jpg
IMG_6246.jpg
IMG_6247.jpg
IMG_6248.jpg
IMG_6249.jpg
AMG_6228.jpg
IMG_6195.jpg
IMG_6197.jpg
IMG_6198.jpg
IMG_6199.jpg
IMG_6200.jpg

(c) Apriotief bvba

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *