Even voorstellen: het Lokaal Bestuur Torhout

Vanaf 1 september gaan stad en OCMW Torhout verder onder een nieuwe gemeenschappelijke organisatiestructuur. Vanaf dan vormen ze samen het ‘Lokaal Bestuur Torhout’. Op vrijdag 31 augustus verbroederde het personeel van de stad alvast met dat van het OCMW…

IMG_9510

Het Lokaal Bestuur Torhout
Met een nieuwe gemeenschappelijke organisatiestructuur voor het lokaal bestuur maakt Torhout zich klaar voor de toekomst. Het doel: efficiënter samenwerken om de Torhoutenaar een nog kwaliteitsvollere dienstverlening te kunnen bieden en schaalvoordelen te benutten.
De nieuwe organisatiestructuur

Twee clusters zorgen voor de dienstverlening naar de burger:

 

 • De cluster Mens bevat alle persoonsgebonden materies. Dat zijn de vrijetijdsdiensten (bib, sportdienst, cultureel centrum, kinderboerderij, kinderopvang, het vrijetijdshuis), burgerzaken en het Sociaal Huis van het OCMW. De Academie en het Woonzorgcentrum Sint-Augustinus hebben daarin een zelfstandige statuut.
 • De cluster Ruimte bevat alle grondgebonden materies. Dat is het luik Omgeving (ruimtelijke ordening, mobiliteit, GIS, lokale economie en milieu) en het luik Infrastructuur.Ook de interne werking ondergaat een aantal veranderingen:
  • De geïntegreerde dienst Facility omvat de eengemaakte schoonmaakploegen, de dienst gebouwen van stad en OCMW, de centrale keuken en de preventieadviseur.
  • De twee personeelsdiensten komen samen op de eerste verdieping van het
  • stadskantoor. Deze ploeg zorgt voor de uitbouw van een modern personeelsbeleid (HRM) voor de ruim 400 personeelsleden.
  • De beleids- en managementsondersteuning en het gemeenschappelijk secretariaat zetten in op een optimalisatie van de interne werking en algemene dienstverlening.
  • De huidige financiële diensten van stad en OCMW bundelen hun krachten op de tweede verdieping van het stadskantoor.

  Verhuis van diensten

  Vanaf 1 september verhuizen de administratieve OCMW-diensten naar het stadskantoor. In de loop van januari 2018 verhuist het Sociaal huis van de ’s Gravenwinkelstraat naar het huidige administratief centrum van het OCMW, waar eerst nog aanpassingswerken zullen gebeuren.

  Op termijn zal zo één site gevormd worden waarbij heel wat diensten van het lokaal bestuur Torhout gecentraliseerd zijn.

  IMG_9528.jpg
  IMG_9529.jpg
  IMG_9530.jpg
  IMG_9531.jpg
  IMG_9532.jpg
  IMG_9533.jpg
  IMG_9455.jpg
  IMG_9456.jpg
  IMG_9457.jpg
  IMG_9458.jpg
  IMG_9459.jpg
  IMG_9460.jpg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *