Op bezoek bij Ann Vanassche

Sedert 6 november is Ann Vanassche aan het werk als coördinator lokale economie.

Ann Vanassche (48) werkte  bij RESOC Oostende waar ze de socio-economische ontwikkeling van de regio coördineerde, in overleg met diverse stakeholders. Ook  bij Voka was ze het aanspreekpunt voor diverse economische dossiers.

We lazen in het perscommuniqué wat de taak is van de coördinator lokale economie: “Hij of zij is verantwoordelijk voor de opvolging van het project ‘Torhout winkelstad’, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Binnen het EFRO-project zijn er vier kerntaken uitgeschreven: versterken van het kernwinkelgebied, ondersteunen van de detailhandel, mobiliteit en parkeren en communicatie met de lokale handelaars. Naast het EFRO-project is de coördinator verantwoordelijk voor nieuwe en bestaande initiatieven rond lokale economie in Torhout.

Wij vroegen aan Ann hoe zij haar taak ziet?

Ann: “Economie houdt een ruim takenpakket in: In de eerste plaats werk ik verder op het EFRO project “Torhout winkelstad “, dat zich vooral focust op de versterking van het handelsapparaat van de stad. Dit project moet nu eerst goed afgewerkt worden.”
“Het gaat niet alleen over het aanpakken van de leegstaand maar over  vernieuwing, beleving en samenwerking. ‘Torhout handelt’  werd opgericht en ik wens via dit platform extra betrokkenheid en dynamiek te creëren. Dit betekent ook zeer praktisch te werk gaan zoals, bijvoorbeeld nu in het kader van de winterbraderie, handelaars aanmoedigen, en vooral communiceren.”
“In de volgende maanden zet de stad vooral in op zeer concrete visuele acties om leegstand te maskeren, maar ook om op maat van Torhout een innovatief aanbod door te voeren. Deze hele beweging gebeurt in nauw overleg met het stadsbeleid, Torhout handelt en de Raad voor lokale Economie.”
“Naast Torhout handelt! zijn er nog de uitdagingen die meer te maken hebben met industrie: de industrieterreinen, bedrijventerreinenmanagement, mobiliteit, samenwerking met onderwijs, … en zoveel meer. Economie is nu eenmaal een domein waarbij heel wat raakvlakken zijn met andere diensten in de stad…”

“Tot slot wil ik dit zeggen: in de eerste plaats wil ik een ‘zichtbaar’ aanspreekpunt zijn, dat de vragen van ondernemers en handelaars begeleidt naar een oplossing.”

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *