Voorstelling jaarboek 2017 GHK

Op maandag 15 januari stelde de Geschied- en Heemkundige Kring het Houtland-Torhout haar 45ste jaarboek voor. Tezelfdertijd werd ook de tijdslijn van de Eerste Wereldoorlog in  1918 gepresenteerd.

Het jaarboek bevat heel wat artikelen die telkens een ander aspect van het Torhoutse verleden belichten. Een kleine tip van de sluier:

– Jan Verdonck schreef over de moord op graaf Karel de Goede. Geboren in Denemarken bestuurde hij in de 12de eeuw het graafschap Vlaanderen.

– Over de verering van Karel de Goede in Torhout en daarbuiten schreef Paul Deman zijn bijdrage. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij door Rembert vervangen als inspirerende figuur, maar het verhaal ervoor is bijzonder.

– Maurits Pyck geeft inzicht in de aanleg van enkele waterlopen in West-Vlaanderen. Voor onze regio zorgden ze voor afwatering, maar nog belangrijker was hun rol in het transportsysteem van handelswaar.

– De naam ‘Parkstraat’ is een blijvende verwijzing naar de Eerste Wereldoorlog. De straatnaam verwijst rechtstreeks naar een groot munitiepark: meer dan 30 hectare militaire infrastructuur die door de Duitsers werd uitgebouwd. Frans Vanclooster reconstrueerde het verhaal.

– Hendrik Vandeginste brengt een artikel over Nederlandse oorlogsverslaggeving in Torhout op het einde van oktober 1914.

– Het activiteitenverslag van het voorbije jaar vormt het sluitstuk.

Wie interesse heeft in het boek kan contact opnemen met desender.decramer@scarlet.be

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *