Docent en studenten Hogeschool VIVES campus Torhout naar Tanzania

Op donderdag 8 februari vertrok Kristof De Craene uit Torhout voor twee weken naar Tanzania in het kader van zijn opdracht als ankerfiguur internationalisering en lector diversiteit aan Hogeschool VIVES campus Torhout. In Tanzania zal hij in scholen werken rond ‘Special Education Needs’ en diversiteit, en een structurele samenwerking opzetten voor een wederzijdse uitwisseling van studenten en docenten in het kader van het ‘Train the Trainer’-project. Ook vijf studenten gaan erheen.

Dit jaar zijn voor de eerste keer VIVES-studenten naar Arusha getrokken om mee te werken aan dit project. Het kwam tot stand in samenwerking met Leraars zonder Grenzen en de districtsverantwoordelijke voor onderwijs in Arusha, mevr. Eunice Elibarik. Amelie Augustijns, Thibo Devos, Dieter Missiaen, Arthur Ostyn en Cedric Samyn zullen in drie verschillende scholen stage lopen gedurende drie maanden. De provincie West- Vlaanderen ondersteunt de mobiliteit van docenten en studenten aan hogescholen en kent hiervoor subsidies toe. Het is dankzij deze steun dat dit project mogelijk werd.

Historiek 

Begin 2017 contacteerde Leraars zonder Grenzen Hogeschool VIVES met de vraag of het studiegebied onderwijs interesse had om mee te werken aan het ‘Train the Trainer’-project. Hierdoor zou het mogelijk zijn voor studenten om stage te lopen in het lager en secundair onderwijs in Arusha, Tanzania. Gezien de interessante focus van dit project werd beslist om samen te werken.

Dit leidde in oktober 2017, onder impuls van Leraars zonder Grenzen, tot een bezoek van een Tanzaniaanse delegatie bestaande uit 3 Tanzaniaanse leerkrachten en de districtsverantwoordelijke voor onderwijs. Op hun programma stond vanzelfsprekend een meerdaags bezoek aan Hogeschool VIVES. Er was bijzonder veel interesse in de wijze waarop in Vlaanderen wordt gewerkt aan inclusief onderwijs en omgaan met diversiteit, en in de wijze waarop onderwijs in het algemeen en onze lerarenopleiding in het bijzonder georganiseerd zijn.

Hierdoor werd het mogelijk dat er studenten uit Brugge en Torhout richting Tanzania trekken om er stage te lopen in het lager en secundair onderwijs. De studenten krijgen de kans om door hun observaties en door les te geven te groeien in internationale competenties: taal, interculturele competenties, globaal engagement, persoonlijke groei en op vakgebied.

Train the Trainer

 

In de zomer van 2016 kregen de Tanzaniaanse leerkrachten hun eerste workshops door mensen van Leraars zonder Grenzen. De belangrijkste onderwerpen waren: leerstoornissen en hoe hiermee omgaan, werkvormen en hoe dit integreren in de les. Het opstellen van een lesvoorbereiding en hoe leren en studeren nu precies in zijn werk gaat, werd kort aangeraakt. Nadien werd er in 2017 tijdens het bezoek aan Tanzania nagegaan hoe en op welke manier de leerkrachten deze nieuwe ideeën toepasten.

In oktober kwamen de leerkrachten bij ons op bezoek om te kijken welke mogelijkheden er in België aangeboden worden op het vlak van onderwijs. Zowel regulier als allerlei aangepaste vormen van onderwijs kwamen aan bod (Ziekenhuisschool, Freinet, Autisme-klas …). Kristof De Craene en de studenten van VIVES zullen vanaf februari de Tanzaniaase leerkrachten verder ondersteunen in dit project.

Dit zal onder meer gebeuren door het geven van workshops gedurende een halve of volledige dag. Het is de bedoeling om samen met de studenten/leerkrachten een andere methodologie aan te bieden aan de leerlingen in de lagere en secundaire school, waardoor ze op een actieve manier gaan leren en meer betrokken zijn tijdens de lessen.

Websites

http://www.vives.be/

http://www.west-vlaanderen.be/

Persoonlijke blog

https://vivesintanzania.weebly.com/

Blogs van de studenten

http://arthurintanzania.weebly.com/

http://amelieintanzania.weebly.com/

http://mijnbuitenlandsavontuur.weebly.com/

https://thibodevos.wixsite.com/thibointanzania

http://dieterintanzania.weebly.com/

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *