“Besparing van 1,5 miljoen euro”

Voorzitter Eva Maes van NVA stuurde ons dit bericht door. De nieuwe NVA’er Koen Sap had de financiën van de stad eens onder de loupe genomen. “Uit een grondige en maandenlange analyse van Koen Sap (N-VA Torhout) kunnen merkwaardige conclusies getrokken worden”, besloot Eva Maes

Wij geven de integrale tekst weer zoals Eva die neerschreef.

Koen Sap

“Er blijkt dat de gemiddelde intrestlast in Torhout 4,76% beliep. Ter info : De begroting van een twintigtal steden werd gecontroleerd en de tweede slechtste stad in onze provincie haalt een score van 3,27%.   Torhout heeft dus bijna 50% meer intresten betaald dan de tweede slechtste in de klas. In verschillende gemeenten beloopt de intrestvoet een 2 à 2,5%.”

“Met deze gegevens in de hand werd vervolgens onderzocht wat de oorzaken hiervan waren en drie zaken springen in het oog :

  1. vooreerst werd een computerfout (bug) gedetecteerd bij de financiële instelling waardoor een te hoge intrest diende betaald te worden sinds begin 2017. Hierdoor ontvangt Torhout eerstdaags een terugbetaling van een bedrag van ongeveer 61.250 EUR (wel was er ook een fout in de omgekeerde richting (2013) waardoor Torhout een 14.000 EUR moet terugbetalen, maar netto zal Torhout dus een 47.250 EUR ontvangen). Gezien er ook voor de volgende kwartalen van 2018 minder intrest dient betaald te worden (ongeveer 12.000 EUR/kwartaal), komt er een extra budgettaire ruimte van 83.000 EUR. Mocht deze fout niet vastgesteld zijn, dan zou het verlies de komende jaren opgelopen zijn tot 616.000 EUR.
  2. tweede feit is de vaststelling dat de kredieten met een vaste rentevoet niet werden herzien. Verschillende leningen leunen aan tegen de 5%. Wanneer de intrestvoeten verlaagd worden naar het niveau van andere gemeenten kan hierdoor minstens een 1.250.000 EUR bespaard worden.
  3. De grootste winst kan evenwel behaald worden bij het heronderhandelen van de “swapovereenkomsten”. Swapovereenkomsten zijn ingewikkelde constructies om zich in te dekken tegen een rentestijging (op zich is hier niets verkeerd mee, alleen de manier waarop deed de wenkbrouwen fronsen).   Bij aanvang van deze contracten beliep de marge (extra kost van de indekking) al onmiddellijk op tot 2,4% (afwijkend van de marktomstandigheden). Bovendien dient men thans voor het grootste deel van deze kredieten nog bijna 25 jaar af te betalen…”

“Het heronderhandelen van deze kredietvormen kan minstens 200.000 EUR opleveren, maar het profijt kan oplopen tot een paar miljoen EUR (afhankelijk van de te betalen schadevergoeding).”

“N-VA Torhout gaat dan ook graag in op de vraag van CD&V om samen aan tafel te zitten met de financiëel beheerder. Hierna kunnen dan de onderhandelingen opgestart worden met de financiële instellingen.”

“Er wordt gehoopt dat er nog voor het einde van de zomer kan geland worden in dit (moeilijke) dossier, zodat er een duidelijk zicht komt op de verdere financiële toekomst van Torhout.   Gelet op de grote investeringen in de komende jaren is het aangewezen om elke eurocent om te draaien.”

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *