Jaarrekening 2017 OCMW Torhout

Op de OCMW-raad van 12 juli 2018 werd de jaarrekening 2017 toegelicht.

 

Het OCMW Torhout blijft financieel kerngezond. Dit blijkt uit het feit dat met een gemeentelijke bijdrage van 1.350.000 euro, de autofinancieringsmarge -9.662 euro bedraagt.

Dit is 63.424 euro beter dan gebudgetteerd en dit door een beter resultaat in exploitatie.

Deze autofinancieringsmarge is het verschil tussen de uitgaven en ontvangsten in exploitatie verminderd met de kapitaalaflossingen van de leningen.

De kastoestand op 31.12.2017 bedraagt 2.405.633 euro.

Op het vlak van exploitatie blijven de werkingskosten onder controle, deze zijn weliswaar met 7,5% gestegen, onder meer door de sterk toegenomen uitgaven voor sociale dienstverlening. Deze uitgaven worden quasi-volledig door de hogere overheid gefinancierd, dus stegen de werkingsopbrengsten evenredig.

De personeelskosten bedragen 66,1% van de totale werkingskosten en zijn met 5% gestegen.

Deze stijging komt er door de opstart van het lokaal opvanginitiatief in de Tuinstraat, de uitbreiding van het Centrum voor dagverzorging en extra personeel in het rusthuis om de stijgende zorggraad op te vangen. Ook de toename van het aantal personen in een sociale tewerkstelling zorgt voor een stijging van de personeelskosten.

De investeringsuitgaven bedragen 294.468 euro, met als voornaamste investeringen de uitbreiding van het Centrum voor dagverzorging De Oase en de verbouwing van de voormalige OCMW-administratie tot het Sociaal Huis.

Er zijn geen nieuwe leningen aangegaan en er is voor 482.021 euro kapitaal afgelost, wat de totale uitstaande schuld eind 2017 op 4.874.572 euro brengt.

De belangrijkste tendens in 2017 is de stijging van de uitgaven voor het Sociaal Huis en dan voornamelijk het aantal leefloondossiers. Deze uitgaven voor sociale dienstverlening stijgen met 36%. Dit is een verderzetting van de trend van de afgelopen jaren.

Het OCMW blijft ook sterk inzetten op het activeren van de leefloongerechtigde personen door het aanbieden van een sociale tewerkstelling. Het voorheen gekende stelsel van tewerkstelling in het kader van art.60 werd in 2017 vervangen door het stelsel Tijdelijke Werkervaring. In 2017 werden zo gemiddeld 23 personen fulltime tewerkgesteld t.o.v. 16 personen in 2016. In totaal werden zo via de eigen dienst arbeidstrajectbemiddeling 43 personen tewerkgesteld in 2017.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *