50 jaar Flandria karabijnschutters

Het is feest bij de Flandriaschutters. Het is feest want de vereniging voor karabijnschutters bestaat precies 50 jaar.

Nico Geers geeft tekst en uitleg: “Het is inderdaad zo dat in 1968 een groepje vrienden de koppen bij elkaar stak en een vereniging voor luchtdruk karabijnschutters oprichten. Van bij de start waren er 43 ingeschreven, 31 schietende en ook belangrijk 12 steunende leden. Een bestuur was vlug gekozen:

De voorzitter werd Victor Maenhaeve, de secretaris, een niet te onderschatten functie, kwam in handen van André Van Meenen. De schatbewaarder werd Romain Verstringe en de bestuurscommissaris ging naar Georges Callewaert. Het bestuur was volledig met Roger D’Hulster en Etienne De Vlaeminck.
Een erevoorzitter kon niet ontbreken en deze eer viel op Thierry Van Paemel.”

“Zo, de vereniging stond op poten, maar… wij hadden geen lokaal. Op de Markt, tegen het stadhuis of de kerkdeur konden wij niet schieten. De redder in nood was Etienne De Vlaemminck, die toen het Flandria hotel uitbaatte. Bij hem kon een schuttersstand ingericht worden. Meteen was de naam voor de vereniging gekozen: de Flandria Karabijnschutters.”

“Er werd beslist om iedere eerste zaterdag van de maand een schieting te houden. De eerste schieting was dan ook op zaterdag 5 oktober 1968.  Een paar schietingen later was er de eerste Sire schieting en dat op 21 december. En raad eens wie de eerste sire werd…juist, onze toen nog rijkswachter Romain Verstringe. Met twee rake schoten haalde hij deze eerste titel binnen. Na 8 zaterdagen werden de punten geteld en het was Daniel Steen uit Zedelgem die de eerste kampioen werd. Zo, het eerste jaar zat erop en er kon gefeest worden. Op de receptie voor het          banket kwamen burgemeester Pollet en schepen van cultuur en  sport de heer Vanhoutte hulde brengen aan de eerste sire en de eerste kampioen. Zij kregen een ereplaket van de stad Torhout. Hun echtgenotes werden letterlijk in de bloemen gezet.”

“Wij bedanken Romain nu ook om al 50 jaar lid te zijn en Denise om hem al 50 jaar met de schutters te delen. ”

Nieuw lokaal

“Tijdens het seizoen 1975-1976 verscheen er een onweerswolkje aan de horizon. Etienne De Vlaeminck stopte de exploitatie van het Flandria Hotel en zo konden wij op zoek gaan naar een nieuw lokaal. Uiteindelijk verhuisden wij naar de Karpel. Ook dat liedje duurde niet lang en zo kwamen wij in de Flandria Ranch terecht. Deze locatie klopte terug met onze naam. The sky was terug de limiet. Om geld in het laadje te brengen organiseerde onze club daar ooit eens een barbecue in eigen beheer zoals dat gezegd wordt. Iets minder dan 200 mensen tekenden zich in en dus werd het eerder een grootkeuken. Alle groenten, brood en zelfs een heel varken werd versneden. Mijn pa met de hulp van opa, Maurice Vandecasteele, stonden deze avond aan de gehuurde barbecue. Pech, want deze avond regende het en de koks van dienst stonden onder de parasol te puffen en te blazen in de rook.”

Sporthal
“De volgende mijlpaal was 1982. Toen verhuisden wij naar onze huidige locatie de cafetaria van de sporthal. In 1993 vierden wij ons eerste groot feest, ons zilveren jubileum. Net zoals nu startte dat feest ook in het stadhuis. Ondertussen is het aantal puntenschietingen uitgebreid tot 10, een sireschieting, prijsschietingen en een groenteschieting voor andere clubs.”
“Sinds 1986 kwam er een sprang bij en hadden wij er dus 2 en vanaf 1991 schieten wij ook op puntenkaarten. In 2011 kwam dan nog het pistoolschieten erbij op kaarten en een jaartje later schoten wij met onze luchtdrukpistolen ook op          klepjes. In 2014 vernieuwden wij onze schietstand. Deze openden wij in          september van hetzelfde jaar. Vanaf dan schieten wij niet meer op 3 banen, maar op 5.”
Het huidige bestuur bestaat uit:
voorzitter: Andre Vanhooren
Secretaris: Magali Geers
Penningmeester: Nico Geers
bestuurslid/jeugdtrainer: Jeffrey Tanghe
bestuurslid: Frank Tanghe 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *