Archeologie van WO I

Na 100 jaar is van de grote verwoestingen en militaire activiteit in de frontzone bijna niets meer te zien. We kennen de kerkhoven en oorlogsmonumenten, maar is dat alles wat rest van die immense oorlog? Het oorspronkelijke oorlogslandschap sluimert net onder de grond, en het front is één grote, aaneengesloten archeologische site. Zelfs aan het oppervlak kunnen we het verwoeste landschap van de Eerste Wereldoorlog nog zien, als we op de juiste manier kijken: tienduizenden bomkraters, resten van loopgraven, geschutsopstellingen, enz. vertellen ontelbaar veel verhalen… Archeologie van de Eerste Wereldoorlog anders bekeken: het oorlogslandschap toen én nu.

(Foto van een vorige activiteit van de Geschied- en Heemkundige Kring Het Houtland. Het versteende archief van Torhout verleden en toekomst van de oude begraafplaats in de Bruggestraat)

Wouter Gheyle (Universiteit Gent, vakgroep Archeologie) presenteert een ongezien totaalbeeld van wat nog archeologisch bewaard is gebleven van de Eerste Wereldoorlog, aan de hand van recente bevindingen door een interdisciplinair team UGent-onderzoekers: een combinatie van historische luchtfoto’s uit 1914-18, landschapsonderzoek, geofysische bodemscans en laserscanning vanuit de lucht.

Wanneer:    Dinsdag 20 november 2018, 20u

Waar:           Cultuurcentrum de Brouckere, Aartrijkestraat 6

Prijs:            gratis voor leden, niet-leden betalen 3 euro

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *