Groen in (nieuwjaars)feest

Afgelopen zondag 24 februari hief Groen Torhout samen met de Torhoutenaren het glas op het nieuwe jaar. Het goede resultaat in de gemeenteraadsverkiezingen van oktober (een verdubbeling van het aantal zetels) was meer dan reden genoeg om te vieren en de talrijke opkomst was daar een bewijs van.

 

Kersvers voorzitter Maxim Persyn maakte van de gelegenheid gebruik om de aftredend voorzitter Ruben Vangheluwe en secretaris Guy Brinckman te bedanken. Samen met Kevin Devos als nieuwe secretaris en de Groen-fractie in de gemeenteraad kriebelt het langs alle kanten om er keihard in te vliegen voor een eerlijker, menselijker en gezonder Torhout voor iedereen.
Federaal kamerlid Wouter Devriendt kwam de 3 speerpunten van de sociale klimaatplannen voorstellen: een shift in middelen van het subsidiëren van bedrijfswagens naar het subsidiëren van openbaar vervoer, een betaalbare energiefactuur waarin de echte grootverbruikers hun faire deel betalen, en gezonde lucht voor iedereen, ook voor wie in een grootstad woont. De gewone burger heeft immers al meer dan genoeg bijgedragen!


Het is intussen traditie geworden om op de nieuwjaarsreceptie de opbrengst van de jaarlijkse Groen quiz te schenken aan Natuurpunt. Het grote succes van de quiz leverde dit jaar maar liefst 1000 euro op, die door Natuurpunt ingezet zal worden voor hun projecten in het Groenhovebos.
Voor elke Torhoutenaar is dit stukje natuur een bron van groen, rust, ontspanning, natuur. Er bevinden zich verborgen schatten: ken je  de waterviolier, de vinpootsalamander? Het is de bedoeling om de versnipperde percelen aan te kopen, er werken uit te voeren die het landschap, de natuur en de recreatie ten goede komen.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *