Kandidatuurstelling Gecoro

Een nieuwe legislatuur betekent tevens een nieuwe samenstelling van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro).

Wat is een Gecoro?

Bijna elke Vlaamse gemeente beschikt vandaag over een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of Gecoro. Die adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Tenslotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. En dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

Als adviseur bij het uitstippelen van een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid heeft de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een tegelijk complexe en delicate opdracht. Die wordt daarbovenop gekoppeld aan een uitgebreid en erg gevarieerd takenpakket.

Hoe is de Gecoro samengesteld?

De commissie is samengesteld uit zowel deskundigen als vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen (landbouw, werknemers- en werkgeversorganisaties, natuurverenigingen… ). De maatschappelijke geledingen vaardigen hun vertegenwoordigers af, maar de deskundigen kunnen zich zelf kandidaat stellen.

Hoeveel keer komt de Gecoro samen?

Er is wettelijk bepaald welke dossiers een Gecoro moet adviseren. Het aantal bijeenkomsten varieert naargelang het aantal lopende dossiers in de stad. In Torhout komt de commissie ongeveer 2 keer per jaar samen. De leden krijgen trouwens een vergoeding per vergadering.

Hoe stel ik mij kandidaat?

Wenst u zich kandidaat te stellen als deskundige, schrijf dan voor 6 mei 2019 een gemotiveerde brief of mail aan het college van burgemeester en schepenen, Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout. Volgende zaken kunnen uw deskundigheid staven:

  • De activiteiten en ervaring op het vlak van ruimtelijke ordening.
  • De activiteiten en vaardigheden in adviesraden
  • De terreinkennis van de stad (geografisch en/of bestuurlijk)Ben je geïnteresseerd om bij te dragen aan het ruimtelijk beleid in Torhout en wil je lid worden van de Gecoro? Stel je dan zeker kandidaat vóór 6 mei 2019 via mail naar mailto:ruimte@torhout.beof via brief gericht aan het Lokaal Bestuur Torhout, t.a.v. burgemeester en schepenen, Aartrijkestraat 11/B, 8820 Torhout.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *