10 jaar maatschappelijke veiligheid in SiVi

Op vrijdag 27 september 2019 werd in het Sint-Vincentiusinstituut (Sivi) in Torhout het 10-jarig bestaan van het studiegebied maatschappelijke veiligheid gevierd. De avond startte in CC De Brouckere met de show ‘op drift’ van Bert Gabriëls, een passende en geslaagde comedyvoorstelling over migratie. Daarna trok men richting Sivi waar alle genodigden ontvangen werden in de gloednieuwe aula ‘Marie Moke’.

Grondig voorbereid

Na een lange voorbereiding, sinds 2007, met gesprekken met experten uit de veiligheidssector en onderwijs, advies van de Vlaamse onderwijsraad, het indienen van een erkenningsdossier bij de Directie Private veiligheid … werd op 4 maart 2009 dé overeenkomst tussen de Federale overheidsdienst Binnenlandse zaken en het Vlaams ministerie van Onderwijs getekend. Een overeenkomst betreffende de erkenning en de organisatie van veiligheidsopleidingen in het secundair onderwijs. Voor Sivi en 15 andere scholen in Vlaanderen dé start van het 1ste schooljaar van het studiegebied maatschappelijke veiligheid.

Meer dan 800 jonge mensen volgden de afgelopen 10 jaar in het Sivi de Se-n-se Integrale Veiligheid of het 7de jaar BSO Veiligheidsberoepen, een bijzonder groot succes! Daarvan waren er op de viering zo’n 150 aanwezig. De oud-studenten vertegenwoordigden zowat alle beroepen uit de private en publieke veiligheidssector: politiemensen, bewakingsagenten, douaniers, militairen, penitentiair bewakingsassistenten, brandweermannen, ambulanciers, preventie-adviseurs …

Slaagkansen groeien

Uit een bevraging bij oud-studenten uit de eerste 9 jaar van het studiegebied maatschappelijke veiligheid blijkt dat de school in zijn opzet slaagt. Over de 9 bevraagde schooljaren telt men 694 studenten (148 VB-studenten = 21% en 546 IV-studenten = 79%). Daarvan werden er 605 via mail bereikt. 193 studenten vulden uiteindelijk de enquête in (= 31,9% van onze bevraagde oud-studenten). 27,8% van de totale populatie. Van de 193 oud-studenten die de vragenlijst invulden tellen ze 39 VB-studenten (= 26,4% van het totaal aantal VB-studenten) en 148 IV-studenten (= 27,1% van het totaal aantal IV-studenten).

De slaagkansen voor de selectieproeven bij de politie blijken hoger te liggen na het volgen van de Se-n-se Integrale Veiligheid. 49% van de respondenten die aangaf deelgenomen te hebben aan selectieproeven was meteen geslaagd voor de selectieproeven. Voor de respondenten uit het Se-n-se Integrale Veiligheid is dit 53%, wat een opvallend hoog cijfer is. Zo’n 25% van de respondenten die de Se-n-se Integrale Veiligheid volgde, werkt op het ogenblik van de bevraging bij de politie.

Ook het bewakingsattest blijkt voor velen een schot in de roos en een rechtstreeks toegangsticket tot werk. Heel wat studenten geven aan in de private veiligheidssector als bewakingsagent gewerkt te hebben. Dat is zowel voor de oud-studenten TSO als BSO zo. 62 IV-respondenten (41,8%) en 28 VB-respondenten (71,7%) hebben in de private sector als bewakingsagent gewerkt en/of doen dit nog steeds.

Hervorming op til

De veiligheidssector, en dus ook het studiegebied maatschappelijke veiligheid, blijft ondertussen razendsnel evolueren. De nood aan veiligheidspersoneel (zowel in de publieke als de private sector) houdt het leerlingenaantal hoog en belooft mooie tewerkstellingskansen voor toekomstige studenten. De plannen om de selectie en rekrutering bij de politie én het politieonderwijs grondig te hervormen worden op de voet gevolgd en ook de onderwijshervorming (die er in 2025-‘26 bij de 7de jaars aankomt) …. zal verandering met zich meebrengen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *