Restafval moet verminderen

Tegen 2022 moeten de restafvalcijfers drastisch naar beneden van de Vlaamse overheid. Op basis van een huisvuilzakanalyse die MIROM Roeselare in 2018 liet uitvoeren, is er een nieuw beleidsplan dat de inwoners ertoe aanzet om verspild voedsel te vermijden en om nog beter te sorteren. Een prijsverhoging van de afvalzak, sensibiliseringscampagnes rond voedselverspilling, thuiscomposteren en kippen moeten inwoners ertoe aanzetten minder restafval te produceren.

Gooi voedsel niet zomaar weg!

MIROM Roeselare liet in 2018 een grootschalige analyse van de restafvalzakken uitvoeren. Een inwoner uit de “MIROM Roeselare”-regio produceerde gemiddeld 158 kg restafval, terwijl de Vlaamse overheid een doelstelling van 145 kg oplegt. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat ongeveer 26 kg hiervan pure voedselverspilling is (etensresten en ongeopende producten buiten vervaldatum). Naast de overbodige kosten voor de ophaling en verwerking van afval, zijn dit vermijdbare uitgaven voor de burger. Bewust aankopen, goed bewaren en koken met restjes betekent dubbele winst voor de inwoner. De komende jaren wil MIROM Roeselare hierover samen met de gemeenten nog meer communiceren en initiatieven opzetten.

Beter sorteren

Het principe “de vervuiler betaalt” moet de burger ook aanzetten tot meer en beter sorteren. Uit hetzelfde grootschalige onderzoek blijkt dat een inwoner uit MIROM Roeselare jaarlijks maar liefst 31 kg recycleerbaar afval in zijn afvalzak dropt. Dat gaat onder meer over PMD, papier en karton, textiel … MIROM kon als één van de eerste intercommunales instappen in de uitbreiding van de sorteerregels voor de blauwe zak. We merken echter dat de burger deze blauwe zak nog te weinig optimaal vult. Zo vergeten de mensen vaak nog dat ook andere plastic verpakkingen zoals bloempotjes, folies, vleesschaaltjes, yoghurtpotjes … in de blauwe zak mogen en dus niet meer thuishoren in de restafvalzak.

Prijs restafvalzak stijgt naar 1,70 euro.

Vanuit de overheid moeten steden en gemeenten rekening houden met de effectieve kostprijs voor ophaling en verwerking van restafval. De laatste prijsaanpassing dateert van 2014, bijna zes jaar geleden, maar intussen zijn de inzamelkosten, de productiekosten van de afvalzakken en de milieuheffingen sterk toegenomen. Indien de gemeenten het beleidsplan definitief goedkeuren, zal je vanaf 1 januari 1,70 euro betalen voor een grote restafvalzak en 0,85 euro voor een kleine. De prijs van de PMD-zak zal beperkt stijgen van 0,125 euro naar 0,15 euro. Ook de kostprijs voor grof vuil op de recyclageparken zal in verhouding aangepast worden. We willen hiermee het principe “de vervuiler betaalt” toepassen, dit zet mensen ertoe aan om na te denken over hun afval. De werkelijke verwerkingskost voor 1 grote restafvalzak bedraagt momenteel 1,63 euro. Tegen 2024 zal deze kostprijs oplopen tot 2 euro.

Bespaar tot 41 euro op jaarbasis

Door goed te sorteren en geen voedsel te verspillen hoeft deze prijsstijging dus niet per se financieel voelbaar te zijn voor de inwoners. Berekeningen leren dat een gezin ondanks de prijsverhoging, gemakkelijk 28 euro op jaarbasis kan uitsparen als ze bewuster sorteren en minder voedsel verspillen. Start je dan nog een compostvat op of neem je kippen, dan kan dat oplopen tot 41 euro op jaarbasis. Naast de financiële voordelen zijn er ook voordelen op andere vlakken. Zo leidt het beperken van de voedselverspilling en het beter sorteren bijvoorbeeld direct tot minder CO2-uitstoot. Met beperkte inspanningen kan iedere burger ook op die manier dus rechtstreeks bijdragen aan een beter klimaat.

Gebruik voortaan kleine zakken!

Naast de grote restafvalzakken bestaan er ook kleine restafvalzakken. Deze zijn qua inhoud en prijs de helft van de grote afvalzakken en kosten vanaf 1 januari 0,85 euro. De verwachting is dat gezinnen door beter te sorteren en afval te voorkomen, sneller zullen overstappen naar de kleine afvalzakken.

Hamsteren is zinloos

De prijsstijging van de afvalzakken gaat in vanaf 1 januari 2020, maar nu massaal zakken aan het huidige tarief inkopen heeft geen zin. De nieuwe zakken krijgen een nieuwe opdruk, de afmetingen, de kleur en het model blijven behouden. De huidige restafvalzakken kan je vanaf 1 januari nog gebruiken. Ze dienen wel voorzien te zijn van een officiële sticker. Zo’n stickers (0,40 euro voor de grote en 0,20 voor de kleine) zal je vanaf 1 december kunnen aankopen in het stadskantoor en bij MIROM Roeselare. De PMD-zak wijzigt van uitzicht, maar de oude zakken blijven geldig.

 

One thought on “Restafval moet verminderen”

  1. Leven is al duur en nu nog extra verhogingen; sluikstortingen worden hiermee in de hand gewerkt!+ allesbranders en delven in de grond…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *