Petrusgemeenschap Torhout

De verspreiding van het coronavirus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Hier een nieuwsbericht van Petrusgemeenschap Torhout.

Ook de katholieke Kerk wil een verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen. Daarom hebben de bisschoppen van België op maandag 23 maart 2020 beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden. Ze nemen deze maatregelen in overeenstemming met de voorstellen en het voorbeeld van paus Franciscus over mogelijke aanpassingen in de viering van de komende paastijd.

Goede week

Alle liturgische diensten van de Goede Week (van Palmzondag 5 tot Pasen 12 april 2020) worden geschorst. Op vraag van de overheid worden er dit jaar geen palmtakken gezegend en verspreid omwille van het besmettingsgevaar. Je kunt het huidige palmtakje op het kruis laten zitten.

Biecht en Paasplicht

Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet toegediend worden. Hoe kun je dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of je ‘paasplicht’ vervullen? Paus Franciscus, zelf verblijvend in Italië waar het virus een bijzonder grote ravage aanricht, zegt het ons duidelijk:

Door te doen wat nu wel kan:

  • bidden thuis, alleen of met het gezin;
  • de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen;
  • je verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.

Dopen en huwelijken

Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. De bisschoppen nemen deze beslissing met alle begrip voor de ontgoocheling bij wie hun huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben voorbereid en intens ernaar verlangen.

Communie en vormsel

Rond de vieringen van de eerste communie en het vormsel in de Pastorale Eenheid Heilige Petrus (Petrusgemeenschap) is het nu te vroeg om hierover een definitieve beslissing te nemen. De bisschoppen zullen zo snel mogelijk en van zodra de maatregelen van de regering en het advies van de experten dit toelaten daarover de nodige informatie verstrekken.

Kerken open voor persoonlijk gebed

De kerkgebouwen blijven open voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

Broederlijk Delen

Normalerwijze wordt op halfvasten en in de Paasvieringen gecollecteerd voor de projecten van Broederlijk delen. De bisschoppen roepen de gelovigen op om onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood. Je kunt je jaarlijkse gift te storten via overschrijving.

Zegening van de Paaskaarsen en Paaswens

Op stille zaterdag, bij het luiden van de Petrusklok om 20.00 uur, zal deken Michel in de Sint-Pieterskerk de Paaskaarsen van de vier kerken van de Petrusgemeenschap zegenen. Dat gebeurt in private kring en met gesloten deuren. Nadien zullen de kaarsen in de kerken geplaatst worden. Op Paaszondag zullen ze in de open kerken de hele dag branden. Meer dan ooit zullen ze een teken van hoop zijn in deze moeilijke periode. Meer dan ooit zullen hun vlammen ons spreken van Gods nabijheid en ons oproepen om, binnen de ons opgelegde grenzen, verbonden te zijn. Er ligt in de kerken ook een passende Paaswens om mee te nemen.

Dagelijks luiden van de Petrusklok

De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties. In de Petrusgemeenschap luiden we elke avond de Petrusklok van 20.00 uur. Een oproep tot bezinning en verbondenheid met allen die slachtoffer zijn van het coronavirus en met allen die zich inzetten om de verspreiding er van zo veel als mogelijk in te dijken. Andere kerken kunnen daarbij aansluiten.

Voor verdere info kun je altijd terecht op de website: www.petrusgemeenschaptorhout.be of op de dekenij: 050/211001

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *