“Op alle vlakken herorganisatie”

De coronacrisis spaart niets of niemand, ook het onderwijs niet dus. Door de verplichte sluiting van de scholen en de verlenging van de maatregelen tot en met 19 april, is het alle hens aan dek in de directiekamers  van de scholen. Ook zo in Scholengroep Sint-Rembert. Op 1 februari 2020 telde die groep 8596 leerlingen, waarvan 4827 in Torhout, 1595 in het basisonderwijs en 3232 in het secundair onderwijs. Hoe werken al de maatregelen tegen corona in op de scholengroep? Wij vroegen het algemeen directeur Ann Stael.

Hoeveel leerlingen komen nu gemiddeld naar de noodopvang op school?

Ann: “We hebben momenteel wisselende opvangaantallen: van 1 à 3 leerlingen in sommige secundaire scholen tot zo’n 5 % in de basisscholen. Alle leerlingen worden in hun eigen contactbubbel opgevangen. Het aantal wisselt wel per dag, afhankelijk van de werksituatie van de ouders. Ouders doen fantastische inspanningen om kinderen zo weinig mogelijk naar de opvang te brengen maar wie aan het werk blijft, is dankbaar dat ze blijvend een beroep kunnen doen op onze leraren.”

Wat zijn de grootste moeilijkheden op dit moment?

Ann: “

 • Anders gaan werken voor diverse leeftijden van leerlingen: er is niet altijd voldoende IT-materiaal aanwezig (bv. ouders gaan thuiswerken en meerdere kinderen ook en er zijn ‘maar’ twee laptops)
 • Kinderen in een moeilijke thuissituatie die weinig tot leren komen en/of waarmee we zelfs niet in contact geraken
 • Zoals voor iedereen: onzekerheid
 • Jammer ook voor laatstejaars, communicanten, vormelingen …: unieke gelegenheden (bv. laatstejaarsreis) kunnen wellicht niet doorgaan. Voor volwassenen kunnen we dingen uitstellen, voor jongeren zijn dit unieke momenten naast hun bezorgdheid rond hun eigen leerproces.
 • Ook wij hebben financiële zorgen:
  • Annulatie van uitstappen : soms krijgen we een voucher maar die is dan bedoeld voor andere leerlingengroepen in het volgende jaar.
  • Personeelskosten waar normaal ouderbijdragen tegenover staan (middagtoezicht, maaltijden, …) en die niet onder de werkingstoelagen vallen.
  • Tijdelijke stopzetting van contracten en/of bouwwerken en opschuiven in de planning
  • Moeilijkere leveringen van bv. IT-materiaal
 • We zijn ons nu aan het herorganiseren voor de inschrijvingen voor vooral peuters en leerlingen secundair onderwijs. Ouders mogen de directie contacteren voor inschrijving en informatie, meer informatie zal via onze media worden verspreid.”

  Is er een systeem van afstandsonderwijs?
  Ann: “Er is heel veel gebeurd op het vlak van afstandsonderwijs: veel leerlingen krijgen taken van de school waar leraren dan feedback op geven, er zijn videolessen, … maar niet elk vak leent zich daar zo goed toe (bv. praktijkvakken, muzische vorming, …).”
  Wat wordt het moeilijkste bij de heropstart?

  Ann: “Bij de heropstart voorzien we problemen met:

 • Afhankelijk van de datum: gemiste leertijd, maar leraren zijn al bezig met het uitfilteren van de belangrijkste leerdoelen om heel gericht te kunnen werken. Stel dat we na de paasvakantie kunnen starten, zal dat meevallen. Begin mei is ook nog bij te sturen, later zal nog moeilijker worden. Maar dan blijven we oplossingen zoeken.
 • Gezondheid van leerlingen en collega’s: hoeveel mensen zullen om medische redenen afwezig zijn? Hoe kunnen we de gezondheid van iedereen zo goed mogelijk beschermen? Er zijn nog tegenstrijdige gegevens rond beschermingsmiddelen maar alcoholgel, mondmaskers voor bepaalde risicogroepen (indien relevant) zijn ook wel ondersteunend in gebruik. Social distancing is de norm maar in een schoolomgeving niet altijd even haalbaar hoewel we al een reeks mogelijke maatregelen namen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *