Eureka en corona

Met Campus GO! in de Rijselstraat is er in Torhout ook nog een tweede scholengroep actief, dit binnen het Gemeenschapsonderwijs . Wij vroegen Ilse Coucke, directeur atheneum Eureka en Déborah Schotte, directeur basisschool, wat de coronacrisis van aanpassingen met zich mee bracht?

Ilse en Déborah:

We zijn als scholen terecht gekomen in een onwaarschijnlijke situatie. Het is niet evident om je als school op zo’n korte termijn te reorganiseren om toch nog kwalitatief onderwijs te kunnen verstrekken. We zijn dan ook trots op onze teams die alles uit de kast halen om het contact met al onze kleuters, kinderen en jongeren te bewaren.”

Basisschool

 “In de basisschool kon de 3e graad starten met lesgeven op afstand. Verschillende voormiddagen per week, blijft de klas dus live les volgen.  De andere leerkrachten hebben zich hard ingezet om alle leerlingen van werkblaadjes te voorzien, van oefenlinks om digitaal te kunnen werken … De leerkrachten hadden verschillende keren per week contact met hun leerlingen.”

“Op school zijn een heel aantal chromebooks voor handen. Voor gezinnen die hieraan nood hadden, werden deze meegegeven met de leerlingen zodat iedereen van het lesaanbod kon genieten.”

“Ook aan de kleuters werd gedacht… Elke kleuterjuf ontwikkelde een padlet (digitale app), waar er heel wat leuke werkjes, zelfgemaakte filmpjes en activiteiten op staan. “

“We vinden het belangrijk dat alle kinderen herhalingsleerstof blijven krijgen, maar evenzeer dat er zeer regelmatig contact kan zijn met de leerkracht en zelfs onderling tussen de leerlingen. Vandaar dat we ook een berenactie op poten hebben gezet. Elke leerling kan knuffelbeertjes knutselen met een boodschap in voor hun vrienden en vriendinnen. Binnenkort komen al de knuffelberen samen op onze facebookpagina.”

“Als we na de paasvakantie nog niet opstarten, gaan we nog een stapje verder. Dan geven alle leerkrachten van de lagere school op regelmatige basis live lessen én organiseren we af en toe een virtueel klasmomentje voor de kleutertjes. Drukke tijden dus.”

 Secundair

“In het secundair wordt intensief met smartschool gewerkt. Opdrachten worden digitaal meegegeven en een aantal leerkrachten geeft ook live les. Soms ligt het accent op les, maar soms ligt het accent ook op het contact met de leerlingen. Zo werd er ondertussen ook een leerlingenraad via smartschool live gehouden. Onze leerlingenbegeleiders volgen leerlingen van nabij op. Als zij voelen dat het leerproces moeizamer verloopt, dan nemen zij contact op met leerling en/of met ouders voor ondersteuning. Het motiveren op afstand blijft dan ook een uitdaging, evenals het houden van een oogje op het welbevinden.”

 Heropstart

“We kijken uit naar de heropstart. Indien dit terug op school kan, biedt onze ruime campus een extra troef en kunnen we onze leerlingen en klassen voldoende spreiden over onze schoolgebouwen. Indien verder ingezet wordt op afstandsonderwijs staat ons leerkrachtenkorps in de startblokken om met hun bijgespijkerde digitale vaardigheden verder aan de slag te gaan om – mits akkoord van de overheid – over te gaan van herhalende leerstof naar het aanbrengen van nieuwe leerstof.  We werken samen met Howest die onze leerkrachten via webinars bijschoolt en laat experimenteren in de veelheid aan digitale werkvormen en tools.”

 “Op dit moment hopen we vooral dat onze leerlingen en hun gezin veilig zijn en het goed stellen.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *