Update corona WZC

WZC Sint-Augustinus is net als iedereen en net als alle organisaties op zoek naar een ‘nieuw normaal’. Zo mogen de bewoners, op een veilige manier, ook van de tuin en de zon genieten en staat de komst van een ijskraam en een barbecue op de agenda.

Willem Vermaur ,waarnemend directeur WZC. ” In overleg met de  coördinerend arts zoeken we een goede en veilige manier om over te gaan naar een ‘nieuw normaal’ want de 11e week in ‘lockdown’ weegt zowel voor onze bewoners als personeel zwaar door. Hoewel ze door de coronacrisis onder druk kwamen te staan, willen we onze kernwaarden ‘kwaliteitsvol wonen, leven en werken’, absoluut op de eerste plaats blijven zetten.”

Vanaf 8 juni willen we ook onze medische pedicures, stagiairs, vrijwilligers en kapsters terug welkom heten.”

Babbelboxen blijven behouden, op zoek naar extra contactmomenten

“Onze babbelboxen, die onze bewoners beperkt maar veilig in contact brengen met hun familie, werken goed. Deze worden sterk geapprecieerd door de bewoners en familieleden. Het zorgt naast telefoon en videochat voor een veilige contactmogelijkheid. De boxen blijven van maandag tot vrijdag in de namiddag toegankelijk. We zoeken naar mogelijkheden om deze contactmomenten uit te breiden. Om de veiligheid van zowel bewoners, bezoekers en personeel te garanderen, wordt de bezoekregeling momenteel dus nog niet verder uitgebreid.”

Momenteel nog 8 bewoners op cohorte-afdeling

“Onder onze bewoners verblijven er momenteel nog 8 bevestigd positieve bewoners op onze speciale cohorte-afdeling. Sinds het begin van de crisis hebben we helaas omwille van corona al van 7 bewoners afscheid moeten nemen. Er zijn ondertussen wel al 13 bewoners die besmet waren met het covid-19 virus terug op de kamer. Na het verlaten van de speciale afdeling moeten deze bewoners nog 14 dagen in quarantaine blijven op hun kamer. Hoopvol is wel dat de laatste 3 bewoners na deze quarantaine negatief testen op covid-19.”

Personeel
“Wat betreft het personeel, werden sinds het begin van de crisis 20 personeelsleden positief getest. 8 van de getroffen personeelsleden zijn ondertussen al terug aan het werk.”

Oase nog dicht

“Het centrum voor dagverzorging De Oase blijft voorlopig nog even gesloten. De heropstart is voorlopig voorzien voor 1 september, weliswaar onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen.”

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *