Verbod alle evenementen

Het lokaal bestuur besliste begin deze week al om de eigen evenementen te annuleren t.e.m. 2 augustus. Gezien het hoge aantal coronabesmettingen in de regio, dringen extra maatregelen zich op. Daarom werd beslist om ook alle evenementen van privé-organisatoren die plaatsvinden op het grondgebied Torhout te verbieden t.e.m. 2 augustus.

 

Het aantal coronabesmettingen in Torhout is de voorbije week gestegen tot boven de grens van de risicocoëfficiënt 20. De risicocoëfficiënt wordt berekend op basis van het aantal nieuwe gevallen in de voorbije 7 dagen uitgedrukt per 100.000 inwoners. Op vandaag is dit risicocoëfficiënt in Torhout 68 per 100.000 inwoners. Extra maatregelen dringen zich dus op.

“We willen er absoluut alles aan doen om de stijgende lijn van het aantal besmettingen een halt toe te roepen. We merken dat er vaak te soepel omgesprongen wordt met de federale richtlijnen. We willen mensen met deze maatregel dus echt wakker schudden.” aldus wnd. burgemeester Hans Blomme. “We moeten samen sterk blijven tegen corona, we willen een lokale lockdown absoluut vermijden.”

Verbod evenementen

Waar privé-organisatoren begin deze week opgeroepen werden om te bekijken of hun geplande evenementen t.e.m. 2 augustus konden uitgesteld worden, werd beslist om ook deze evenementen te verbieden. Concreet mag je t.e.m. 2 augustus dus geen publiek toegankelijke activiteiten of evenementen organiseren waarbij je meer dan 15 personen samenbrengt. Ook sportwedstrijden met publiek worden als evenement beschouwd.

Blijf de richtlijnen volgen voor toekomstige ‘coronaproof’ evenementen

 Hans Blomme: “We roepen onze inwoners op om de richtlijnen strikt te blijven volgen. Te soepel omgaan met de voorschriften zorgt ervoor dat verenigingen en organisaties die hun best doen om een ‘coronaproof evenement’ te organiseren hun inspanningen alsnog in het water zien vallen.

Verplicht te volgen regels

  • Was regelmatig je handen, geef geen handen of kussen;
  • Stimuleer activiteiten in de buitenlucht;
  • Besteed speciale aandacht aan kwetsbare groepen;
  • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand;
  • Beperk je contacten tot 15 personen per week;
  • Beperk de omvang van je bijeenkomsten tot 15 personen.
  • Draag een mondmasker waar dat gevraagd wordt.

“We hopen dat de cijfergegevens door de bijkomende maatregelen de goede kant op gaan. De komende weken volgt een nieuwe evaluatie op basis van actuele cijfergegevens, zodat de juiste beslissingen kunnen worden genomen over een eventuele verlenging van het verbod voor evenementen na 2 augustus.”

Meer info: www.torhout.be/samensterktegencorona

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *