Wedstrijd hedendaagse ontwerpen Torhouts aardewerk

De Stad Torhout en de Vrienden Museum Torhouts Aardewerk loven in 2016 een “Prijs voor Hedendaagse ontwerpen Torhouts Aardewerk” uit. Deze Prijs heeft tot doel nieuwe ontwerpen van hedendaagse keramiek in de traditie van het meerkleurig versierd en loodgeglazuurd Torhouts en Vlaams Aardewerk te stimuleren, de ontwikkeling ervan te volgen en de belangrijke realisaties meer bekendheid te geven. De Prijs is bestemd voor enerzijds grafische ontwerpen (tekening, schilderij, grafiek, aquarel,..) van hedendaags Torhouts Aardewerk die technisch op en in aardewerk uitgevoerd kunnen worden en anderzijds voorwerpen in aardewerk aangemaakt volgens de traditie van dit aloude ambacht. Andere materialen kunnen geïntegreerd worden.

452-34

Het Museum Torhouts Aardewerk, opgericht in 1983, houdt van uitdagingen. Deze zomer wordt een grootse tentoonstelling opgezet met als thema : ‘Externe ontwerpers van Torhouts en Vlaams Aardewerk’. Het Torhouts- en Vlaams aardewerk zijn een uniek gegeven binnen de keramiekwereld. Nergens anders werd een dergelijk soort lood-glazuurkeramiek geproduceerd. Over de wereld werd het wel gegeerd. Alle pottenbakkerijen exporteerden meer dan de helft van hun productie over het contingent, naar Afrika en zelfs naar Amerika. De studie naar dit eigen Vlaams product loopt reeds jaren, steeds in confrontatie met wat in andere contreien werd aangemaakt. Boeiende vergelijkingen in aanmaakproces, geschiedenis en artistieke productie.

100 Maes Torhout detailscan ontwerpboek

Van de grotere aardewerkbedrijven, zoals Boch Frères te La Louvière, weten we dat ze externe kunstenaars aantrokken om ontwerpen te leveren. De meest bekende naam daarbij is ongetwijfeld Charles Catteau. Dat onze kleine Vlaamse pottenbakkers ook kunstenaars daarvoor engageerden leek een eerder sporadisch randverschijnsel. Vandaag, na grondige studie, kunnen echter 39 verschillende namen in die context worden geplaatst. Op de tentoonstelling zullen alle externe ontwerpers samen met één of meerdere van hun uitgevoerde werken worden geplaatst. Het wordt ongetwijfeld een opnieuw vernieuwende kijk op dit boeiende Torhouts en Vlaams aardewerkverhaal.

DSC00005

Dit jaar wil het museum echter een stap verder gaan.
De productie van Torhouts en Vlaams aardewerk behoort reeds decennia tot het verleden. Jammer omdat dit oer-Vlaams pottenbakkersambacht zo in de toekomst verloren dreigt te gaan. Vandaar de oproep aan de artistieke wereld om het nieuw leven in te blazen. Het museum is dan ook op zoek naar keramisten en/of grafische kunstenaars die vandaag, voortbouwend op deze pottenbakkerstraditie, nieuwe voorwerpen en/of ontwerpen willen aanleveren. Inspiratiebron daarbij kunnen uiteraard de vele kunstvoorwerpen uit het museum zijn. Het gebruik van de vroeger toegepaste technieken, verweven in hedendaagse, eigentijdse ontwerpen vormen de maatstaf. Geselecteerde werken van hedendaagse keramisten zullen op de tentoonstelling worden geplaatst, naast de grafische ontwerpen, waarvan de mooiste in aardewerk zouden worden uitgevoerd door een ervaren pottenbakker. Zo hoopt het museum de eeuwenoude traditie van het Torhouts en Vlaams aardewerk nieuw hedendaags leven in te blazen.
Inschrijven kan via http://www.torhout.be/inschrijven_aardewerk
Het reglement kan u vinden op http://www.torhout.be/ontwerpen_aardewerk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *