Financiën: jaarrekening 2015

Wij brengen hier het persbericht over de jaarrekening 2015 zoals dat door schepen Joost Cuvelier werd doorgestuurd.

Gezonde stadsfinanciën
Een van de bekommernissen van het stadsbestuur van Torhout is om de financiën gezond te houden. Er werd gekozen om de personenbelasting en de opcentiemen ongewijzigd te laten. Hierdoor werd er vooral bespaard op de werkingskosten en mochten de personeelskosten niet stijgen ten opzichte van het vorige jaar.
Deze aanhoudende inspanningen sinds het begin van deze legislatuur werpen nu duidelijk hun vruchten af. De autofinancieringsmarge klokt hierdoor af op 1 956 422 euro.

In de werkingsuitgaven werd er meer dan 1,5 miljoen euro bespaard tov het budget, deze besparingen zaten vooral in

 • de verwerkingskost van het afval van het nieuwe recyclagepark
 • groenafval dat niet meer wordt opgehaald
 • het doven van de lichten ‘s nachts
 • gasverbruik dat aanzienlijk is gedaald
 • De investeringen die gedaan werden om het nieuwe stadskantoor energiezuinig te maken
 • het op de markt gaan met het verzekeringsdossier
 • lagere frankeringskosten
 • lagere leningslasten door de lage rentevoeten.

De doelstelling om de personeelskosten onder deze van 2014 te behouden, werd ook behaald. Door een doordacht personeelsbeleid en de nieuwe polis van de verzekeringen konden we hier ook nog meer dan 300 000 euro besparen ten opzichte van het budget.

Aan de ontvangstenzijde kregen we iets minder werkingsopbrengsten binnen dan gebudgetteerd.

 • iets minder opbrengsten uit de beleggingen door een steeds dalende rentevoet
 • de fiscale ontvangsten (personenbelasting, opcentiemen, gemeentelijke belastingen) werden bijna volledig geïnd,
 • enkel bij de opcentiemen van de onroerende voorheffing kregen we 120 000 euro minder dan voorzien

1.    Investeringen 2015

Er werden voor 2 141 997 euro uitgaven gedaan voor nieuwe investeringen. De projecten Ten Walle, nieuw recyclagepark en het stadskantoor werden volledig afgewerkt.

Voor de prioritaire doelstelling ‘mobiliteit voor de zwakke weggebruiker’ werden investeringen gedaan in het dubbel richtingsfietspad industrielaan,  fietspad Oostendestraat en de zoen- en vroemzones aan diverse scholen.

Voor de prioritaire doelstelling ‘waterbeheersing’ werd er geïnvesteerd voor het uitvoeren van het erosieplan planterijdreef.

Kort overzicht van prioritaire realisaties in 2015:

 • Zwakke weggebruiker:

–          Aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in de Industrielaan fase 1: 1090 m², fase 2 volgt in 2016 (tot rotonde Fun)

–          Onderhoud voetpaden en pleinen: heraanleg van de Breidelstraat  met 570 m² voetpad werd gerealiseerd.

–          Fietsontsluiting in de Oostendestraat: reeds 4000 m² gerealiseerd in 2015

–          Fietspad Ruddervoordestraat: de eindafrekening werd in 2015 genoteerd, een geslaagde samenwerking met buurgemeente Lichtervelde.

–          Aanleg van 360 m² zoen- en vroemzones rond schoolomgevingen en het sportcomplex.

 • Waterbeheersing:

–          De gracht ( 1000 meter) in de Planterijdreef werd uitgediept ter waarde van €28 158 om terug voldoende oppervlaktewater te kunnen afvoeren.

–          Lozingspunt Gaverbeek: de investering voor de aanleg van het speelbos, de verbreding van de Gaverbeek en de verlenging van de Gaverbeek werden met middelen van de provincie uitgewerkt.

–          Buffering Noordlaan/Kliniek: in 2015 voerden we de nodige onderhandelingen om budgetten vrij te krijgen ter realisatie van buffercapaciteit langs de Noordlaan, in mei 2016 zijn deze middelen ons toegekend. De uitvoering wordt in 2017 verwacht.

Daarnaast werden nog heel wat investeringen gedaan:

 • Onderhoud wegen
 • Ten Walle
 • Sportvloer Sporthal B
 • Voetpaden
 • Openbare verlichting
 • Speelplein
 • Instrumenten academie
 • Server stadskantoor

 Schuldgraad 2015

De uitstaande schulden bedragen 25 801 189 euro op 31.12.2015. Per inwoner is dit een openstaande schuld van 1 270 euro. Er werden GEEN leningen aangegaan in 2015, dit voor het derde opeenvolgende jaar. We hadden 8 974 527 euro in kas op 31.12.2015.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *