Koninklijke Harmonie Rhetorika vzw

De Koninklijke Harmonie Rhetorika Torhout werd opgericht in 1922 en koninklijk in 1992. Wij hadden het met voorzitter Wim Verschelde over de toekomst van de harmonie die binnenkort het vzw-statuut aanneemt.

Rhetorika1

Wat zijn de doelstellingen van de harmonie?
“Die vinden we terug in de statuten en in het huishoudelijk reglement. Statuten. Art. 3 Maatschappelijk doel: De vereniging stelt zich tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het in groep en in kameraadschap beoefenen van muziek om aldus te streven naar een steeds grotere individuele en collectieve bekwaamheid. Het muziekkorps wil zodoende een positieve bijdrage leveren aan het culturele leven zowel in haar thuisstad als daarbuiten. Hiertoe zal de vereniging onder meer volgende activiteiten ontwikkelen: op regelmatige basis worden repetities georganiseerd; de Koninklijke Harmonie Rhetorika Torhout vzw speelt eveneens zittende concerten binnen en in openlucht, alsook speelt zij wandelconcerten en optochten zowel in haar thuisstad als daarbuiten.
Huishoudelijke reglement Art. 5 GEDRAGSCODE
De muziekmaatschappij wenst ernst tijdens de repetities te combineren met een gemoedelijke sfeer, en discipline tijdens de optredens met een vriendschappelijke après. Binnen de harmonie bestaat respect voor alle bestaande democratische, ideologische en filosofische strekkingen onder de leden van het muziekkorps, zonder onderscheid tussen persoon, geslacht, cultuur, ras of seksuele geaardheid.”

Rhetorika2

Hoe moeilijk heeft een harmonie het om te overleven?
“Een instrument is voor elke muzikant een aanzienlijke investering. Het uniform, drumstel en klein slagwerk en de algemene praktische omkadering zijn een grote kost voor de vereniging. De harmonie maakt er bijvoorbeeld een punt van om groepsuitstappen met de autobus af te werken. We belonen de spelende muzikanten ook graag met een broodje en een drankje na een optreden en uiteraard met een warme maaltijd op onze feestdag Cecilia. Het is dus hard werken om een harmonie draaiende te houden. Wij hebben met Rhetorika het geluk gehad dat Nathalia Delrue van Café Flandria ons sinds maart 2014 als een soort van moderne mecenas onderdak heeft bezorgd met een archieflokaal en een repetitielokaal.”

Waar vinden jullie nieuw bloed?
“Dat is tegenwoordig dé grote uitdaging voor tal van verenigingen: rekrutering van nieuwe leden. Er bestaat niet echt een kweekvijver voor muzikanten. We hebben in dat perspectief recent constructieve contacten gelegd met de Torhoutse Academie en met onze collega’s van De Jongelingskring. Het is in ons beider belang om harmonie-instrumenten te promoten bij het jonge volk.”

Ambities?
“Een mooie in Torhout verankerde muziekmaatschappij blijven, en mogelijks nog wat groeien. We willen graag ons trommelkorps nieuw leven inblazen. Daarvoor worden momenteel de nodige stappen gezet.”

Fanfares en harmonieën verdwijnen meer en meer uit het straatbeeld. Jammer?
“Dat is zonder twijfel een verarming. Nochtans stellen wij bij onze jongste uitstappen naar bijvoorbeeld de batjes in de Langestraat in Brugge en in Blankenberge met plezier vast dat een harmonie met een stevig trommelkorps en een slimme keuze van haar repertoire, best succes kan oogsten tijdens wandelconcerten. Veel hangt ook af van de ‘framing’, m.a.w. hoe je als vereniging of als evenement wordt aangekondigd door de organisatoren. Maar laat hierover geen twijfel bestaan: muziek spelen bij een harmonie is hip!”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *