Nieuws van Groen

De Nieuwjaarsreceptie van Groen is achter de rug en dat verliep in een opperbeste stemming, zeker gezien het feit dat Groen Torhout met Laura Schuyesmans en Guy Brinckman twee verkozenen heeft in de Politieke Raad van Groen.

De Politieke Raad is het intern parlement van Groen, het is de connectie met de basis. De Politieke Raad is bevoegd voor de inhoudelijke politieke lijn van de partij. Ze stippelen de ideologie, politieke doelstellingen en krachtlijnen de prioriteitsbepaling uit. Daarnaast neemt de Politieke Raad ook heel wat belangrijke beslissingen over de organisatie van de partij. De Politieke Raad komt maandelijks een hele zaterdag samen.

Zaterdag 11 januari werden de vertegenwoordigers van West-Vlaanderen verkozen. Er waren 12 kandidaten. Torhout had twee kandidaten: Laura Schuyesmans en Guy Brinckman. Beide zijn verkozen!

Guy Brinckman: “Opkomen voor mensen en milieu heb ik altijd al gedaan, 30 jaar als woonbegeleider, als vakbondsman o.a. 7 jaar in de nationale belangengroep LBC, 6 jaar in de milieuraad . Ik ben 5 jaar secretaris groen Torhout geweest, momenteel ben ik lid landbouwraad, lid Changez in Groen Torhout trekker werkgroep sociaal beleid en bestuurslid. Mijn mandaat als secretaris mocht ik afsluiten als campagneleider bij de gemeenteraadsverkiezingen. Verwacht van mij in de Politieke Raad net dezelfde inzet die ik jaren heb gegeven voor Groen Torhout… en zal blijven geven.”

Laura Schuyesmans : “Ik ben 24-jarige student en denk een meerwaarde te zijn voor de Politieke Raad door mijn unieke profiel. Ik heb eerst een lerarenopleiding als leerkracht voor het secundair onderwijs Nederlands-Geschiedenis in VIVES Torhout afgerond, waarna ik ben overgestapt naar de Universiteit Gent waar ik vorig jaar een Master in African Studies behaalde en normaal gezien eind juni ook een diploma in Conflict and Development zal behalen. Door ook al mee te werken aan enkele ontwikkelingssamenwerkingsprojecten en vaak voorzitter of bestuurslid te zijn in studentenraden en studentenverenigingen, heb ik al wat organisatorische ervaring op gedaan en heb ik al iets van de wereld gezien.”

“Mijn doelen in PoRa zijn dan ook om de ontmenselijking van de maatschappij te bestrijden, want het in vraag stellen van mensenrechten en diversiteit vind ik uiterst problematisch. Door in te zetten op allerlei vormen van communicatie hoop ik mee te kunnen werken aan een goed plan rond ontwikkelingssamenwerking en migratie, want als wij het hier op de lange termijn goed willen houden, dan zullen we de omstandigheden elders in de wereld moeten verbeteren. Naast ontwikkelingssamenwerking en migratie, wil ik ook meedenken over het onderwijs en hoe we jongeren in de toekomst beter kunnen ondersteunen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *