Over beleid en administratie

De aankoop van de gronden voor het Open Luchtcentrum in de Bruggestraat wordt andermaal uitgesteld. Ondanks alles is dat een logische beslissing.

Het woord ondanks verwijst hier naar het feit dat er een acuut tekort is aan voetbalvelden in Torhout. Geloof me vrij, Torhout zal eerder met (jeugd)voetbalploegen geconfronteerd worden die geen veld meer vinden, hetzij om te trainen, hetzij om competitie te spelen, dan dat de elektriciteit zal afgesloten worden. Dat heeft te maken met beleid én administratie. Terwijl in de ons omringende gemeenten jaren geleden al werd geïnvesteerd in grote sportdomeinen (cfr Groene Meersen, Koekelare, Kortemark…) werd dat van Torhout alleen maar afgebouwd. Er sneuvelde een voetbalveld voor de komst van De Mast en andere terreinen verdwenen omwille van een niet legale ligging. Ondertussen gebeurde er hoegenaamd niets en werd alleen nu en dan een herstelling uitgevoerd op het Rozeveld, Driekoningen… Wijnendale kreeg er een gloednieuwe kantine en kleedkamers bij. Mooi maar helaas geen optimaal gebruik van de financiële middelen. Een dergelijk bouwwerk zetten voor slechts één voetbalveld is verspilling.

We moeten ons ook durven afvragen of alle moeite en geld die al in het project OLC Bruggestraat geïnvesteerd werd geen verspilling is? Het betreft sowieso een (natte) site die in twee gesneden is door de op- en afrit van de autosnelweg. Dat betekent een aanzienlijke meerkost omdat je (bijna) alles moet ontdubbelen (parking, kleedkamers…). Op voetbalvelden in Brugge zet men rustig een kantine en een kleedkamerblok voor zes voetbalvelden… En dan is er uiteraard nog de zaak die de bewoners van de Bruggestraat aanspanden bij de Raad van State. De Raad van State is het perfecte voorbeeld van de snelheid waarmee de administratie in Vlaanderen werkt. Niemand weet wanneer een uitspraak valt. Het wordt dringend tijd dat dergelijke procedures en de beroepsmogelijkheden in drie à zes maanden tijd kunnen worden afgewerkt. Nu kunnen individuen, al dan niet terecht, bouw- en andere projecten voor jaren stilleggen. En dat kost geld, veel geld… vooral aan de gemeenschap. In het licht van deze ontwikkelingen is het dus logisch dat stad Torhout voorlopig afziet van de aankoop van de gronden in de Bruggestraat.

Het stadsbestuur wil zich nu verder buigen over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor de Bruggestraat. Ook dat is een lange lijdensweg. De goedkeuring van een RUP geeft jarenlange werkzekerheid aan een rits ambtenaren. De afhandeling ervan verloopt zo langzaam dat kort op de bal spelen geen optie is. Misschien is een andere locatie (richting Flandria Ranch en kinderboerderij) voor een compleet sportpark nu wel aangewezen maar een nieuwe (RUP)mallemolen in gang zetten, kost tijd, veel tijd. Wij zijn er in elk geval van overtuigd dat je daar een prachtige (jeugd)sportsite kan uitbouwen.

Terug naar het uitstel van de aankoop van gronden…  Gelukkig wordt nog 160.000 euro van de 520.000 euro die voorzien was voor investeringen in sport voor… sport weerhouden. Daarmee wordt de sportvloer in zaal B die dringend aan herstelling toe is vervangen. Na aandringen van de sportraad heeft de stad ingetekend voor dat project waarbij het 60.000 euro subsidie krijgt van de overheid voor dat herstel. Dat betekent dus dat er 520.000 – 100.000 = 420.000 euro kan vrijkomen voor andere zaken. Laten we hopen dat dat geld zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt. Dat mag zeker voor de aanleg van fietspaden en voor waterbeheersing.

Een voorbeeld van het niet efficiënt aanwenden van gemeenschapsgelden zou dan weer de volledige klassering zijn van het oude kerkhof in de Bruggestraat. Terwijl drie jeugdbewegingen gebrek aan ruimte hebben in hun lokaal Sperregem, er mogelijkheden zijn om een weg recht te trekken, parking en eventueel een jeugdvoetbalveldje en zelfs een begraafparkje dat verwijst naar het oude kerkhof te voorzien, zou een volledige klassering van deze site een verspilling van ruimte en geld zijn. Ene Geert Bourgeois zou daar verantwoordelijk voor zijn…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *