Begraafplaatsen Allerheiligen

Patrick Demarest

11/10/2021
Actua

De stedelijke begraafplaatsen, het Oud Kerkhof en het Stiltepark, zijn druk bezochte plaatsen in de periode van Allerheiligen. Om het bezoek van de mensen aan hun geliefden in alle sereniteit te laten verlopen, worden een aantal maatregelen genomen.

Concessies

De concessies van een aantal graven zijn (bijna) verlopen. Daarom worden de nabestaanden systematisch aangeschreven.

Op de begraafplaats worden bij die graven gedurende een jaar aankondigingsbordjes geplaatst. Op die manier krijgen nabestaanden de kans om de concessie te verlengen. De graven waarvan de concessie na een jaar niet verlengd is, worden geruimd.

Tijdens deze Allerheiligenperiode kan je deze graven herkennen aan het bordje waarop staat: "Dit graf zal worden geruimd". Op deze manier kunnen nabestaanden die de aankondigingsbordjes niet zouden gemerkt hebben, toch nog reageren. Dit kan via begraafplaats@torhout.be of rechtstreeks bij de dienst burgerzaken in het stadskantoor. Ook met andere vragen rond de concessies ga je best even langs bij de dienst burgerzaken.

Rondleidingen op Oud Kerkhof

Op zaterdag 30 oktober herstart de reeks rondleidingen op het Oud Kerkhof in de Bruggestraat. De rondleidingen laten telkens een ander aspect van de begraafplaats aan bod komen.

Het thema op 30 oktober is: 'Onderhoud en herstel van graftekens: een haalbare kaart!'.

  • De rondleidingen starten om 10.30 uur en om 14 uur aan de ingang van het Oud Kerkhof (hoek Bruggestraat en Sint-Jozefstraat).
  • Ze beperken de rondleidingen tot maximum 20 personen.
  • Vooraf inschrijven is verplicht en kan in het Vrijetijdshuis (Markt 1), via vrijetijdshuis@torhout.be of via 050 22 07 70.

Nog tot 15 november kan iedereen terecht bij de dienst burgerzaken in het stadskantoor om een concessie te nemen op een grafzerk. Deze concessies zijn gratis. Wie een concessie neemt, engageert zich wel om de grafzerk in goede conditie te brengen en te houden. Na restauratie kan je kiezen voor bijzetting in het graf via urnen. Dit op voorwaarde dat het grafteken in goede staat is.


Wat de restauratie van een grafzerk op het Oud Kerkhof inhoudt, wat dit kan kosten en door wie dat kan worden uitgevoerd, wordt uitgelegd tijdens deze inspirerende rondleidingen. Voor een redelijke prijs is er alvast meer haalbaar dan je denkt! Interessant voor iedereen, maar zeker voor mensen die twijfelen om de concessie op het familiegraf te verlengen.

Toegankelijkheid

De begraafplaats is altijd toegankelijk. Op weekdagen, van 8 tot 16.30 uur, is er een begraafplaatsmedewerker aanwezig die je graag verder helpt met al je vragen. Ook op 1 en 2 november is de medewerker aanwezig en bereikbaar. Het telefoonnummer van de begraafplaatsmedewerker staat vermeld aan de ingang van de begraafplaats. 

Om de rust en de veiligheid van de bezoekers te garanderen worden auto's zoveel mogelijk buiten de begraafplaats gehouden. Voor minder mobiele mensen worden aan de ingang van de begraafplaats rolstoelen en rollators ter beschikking gesteld tijdens de periode van Allerheiligen.

In de afscheidsruimte zijn er steeds twee rolstoelen en een rollator ter beschikking voor minder mobiele mensen. Wie desondanks toch problemen heeft om op de gewenste bestemming te geraken kan de begraafplaatsmedewerker opbellen, die je verder zal helpen.

Op de parkeerplaats bij de begraafplaats het Stiltepark zullen aan de ingang gedurende de periode van Allerheiligen extra parkeerplaatsen voor personen met een beperking worden voorzien en extra fietsenstallingen worden geïnstalleerd.

Naamregister

Om het graf van je dierbaren gemakkelijk terug te vinden, wordt in de afscheidsruimte een namenregister ter beschikking gesteld.

Bebloeming

De begraafplaatsen zijn groene oases van rust en sereniteit. Rond Allerheiligen wordt het groen opgefleurd met bloemen ter nagedachtenis van de mensen die ons verlieten.

Aan de ingang van de begraafplaatsen worden dit jaar opnieuw gratis bloempothouders aangeboden. Deze bloempothouders voorkomen het omvallen van de chrysanten. Aangezien het niet meer toegelaten is om putten voor bloempotten te maken in het gras, stelt men deze pothouders gratis ter beschikking aan de ingang van de begraafplaats het Stiltepark.

Ook op de begraafplaats in de Bruggestraat, het Oud Kerkhof, zullen bloempothouders gratis beschikbaar zijn aan alle ingangen.

De bloemen en bloemstukken worden verwijderd vanaf woensdag 1 december 2021.

Afvalbakken

Op de begraafplaats vind je op verschillende plaatsen afvalbakken. De grote bakken zijn bestemd voor groenafval. In de kleinere bakken kan je terecht met restafval. Door het scheiden van die twee fracties vermijdt men onnodige sorteer- of stortkosten. 

Wat warmte tijdens deze periode

Wie tussen 27 oktober en 1 november een bezoek brengt aan de begraafplaats het Stiltepark kan genieten van een kop warme soep gemaakt in de keuken van het Woonzorgcentrum Sint-Augustinus. In de namiddag zal er koffie ter beschikking zijn voor de bezoekers. De bedeling van de soep en koffie zal gebeuren in samenwerking met Tordale.

Torhout neemt opnieuw deel aan Reveil. Kom op maandag 1 november om 16 uur luisteren naar het sfeervol a capellaconcert in het Stiltepark. 

"We zijn blij dat we dit jaar opnieuw wat meer warmte kunnen geven aan de mensen tijdens deze sombere periode van het jaar. We doen er alles aan om je bezoek aan de begraafplaats zo aangenaam en sereen mogelijk te laten verlopen", zegt Elsie Desmet, schepen van begraafplaatsen.