De collectieve weerbaarheid van Tordale

Patrick Demarest

08/02/2021
cultuur/onderwijs

Huize Tordale ondersteunt kwetsbare jongeren en volwassenen op verschillende niveaus. Tordale ondersteunt cliënten bij het wonen en werken op maat en daarnaast biedt Tordale bijzonder onderwijs aan vanaf 12 jaar. Met vereende krachten werd het covid-19 virus op een paar gevallen na, in bedwang gehouden. Wat vraagt dat van de organisatie? Wij vroegen het algemeen directeur Evy De Geytere.


Welke invloed heeft corona op de gewone werking van Tordale?

Evy: “Er zijn continu duidelijke richtlijnen die al onze medewerkers en cliënten moeten volgen. Meest ingrijpend op dit moment is dat de cliënten in hun eigen “bubbel” moeten blijven, begrijp in hun eigen groep. Dat betekent dat de dagbesteding (werken, ateliers enz.) helemaal anders georganiseerd wordt en de cliënten dus niet in hun vertrouwde systeem zitten . Er zijn wel wat cliënten die hierover ontevreden zijn of dat zeer spijtig vinden!"

"Voor de ondersteunende werking proberen we zoveel als mogelijk in te zetten op thuiswerk. Er is voor ieder team een minimale aanwezigheid afgesproken.”

Als ik me niet vergis, valt het aantal besmettingen mee. Hoe hou je dat in de hand?

Evy: “Dat klopt en het is fingers crossed. We hebben gedurende de hele Covid-periode, sedert maart ’20, een 5-tal besmettingen bij onze residentiële cliënten gehad, allemaal alleenstaande besmettingen. We hebben dus nog geen uitbraak gehad in een groep of team. Het is iedere dag alles goed opvolgen, in eerste instantie onze begeleiders die de minste symptomen signaleren zodat er kan getest worden en in quarantaine kan gegaan worden door die betrokken persoon. Er is een grote bezorgdheid in de werking en van daar uit een goeie opvolging. Maar we weten evenzeer dat het zo kan veranderen en we toch een positieve cliënt of medewerker kunnen hebben. Op dit moment hebben we geen positieve cliënten noch medewerkers.”

Wat zijn de grootste problemen?

Evy; “Onze cliënten begrijpen niet altijd waarom ze niet kunnen gaan werken zoals vroeger of waarom niet alle bezoek kan doorgaan en ook de feestjes niet kunnen … we waren in Tordale wel wat Feesten gewoon … “

Er is natuurlijk een verschil tussen de school en de verblijvers…

Evy: “Dat klopt, onderwijs en welzijn heeft elk zijn eigen richtlijnen die we elk opvolgen en zoveel als mogelijk op elkaar proberen afstemmen.”

Hoe zwaar weegt dit allemaal emotioneel door op personeel en cliënten?

Evy: “We voelen dat het voor iedereen genoeg is geweest en dat we terug willen naar hoe het vroeger was … “

Staan er nieuwe projecten op stapel in de groep Tordale?

Evy: “De werken voor de nieuwbouw keuken met polyvalente zaal op Torhout Oost zijn gestart. De Beelderij is verhuisd naar de Rijselstraat en we hebben op die site ook een groepswoning voor 5 cliënten waar de eerste cliënten naar toe zijn verhuisd. Samen met Optima-T werken we aan een arbeidszorginitiatief, we wensen hier dit jaar nog mee te starten. We zijn ook in volle voorbereiding voor een nieuw meerjarenbeleidsplan 2022 tot …

Hiervoor sprokkelen we ideeën bij iedereen, ook bij de Torhoutenaren … “