De stem van het inwonerspanel

Patrick Demarest

17/04/2024
Actua

De resultaten van de vierde bevraging bij het inwonerspanel zijn bekend. Afgelopen najaar kreeg het inwonerspanel vragen voorgeschoteld over diverse thema's. Onder meer wonen in Torhout, de beleving van het openbaar domein, het imago van de stad en de gewenste prioriteiten werden bevraagd. Op hetzelfde moment verschenen ook de cijfers van de Gemeentemonitor. 

 

Torhout is ondertussen aan z'n vierde bevraging toe. Na thema's als de stedelijke dienstverlening, winkelen en het vrijetijdsaanbod werd nu gekozen voor een aantal algemene vragen over wonen in Torhout.


Schepen Lieselotte Denolf: "Deze bevraging leverde ons opnieuw interessante inzichten op. We wilden weten waar Torhoutenaars wakker van liggen, welke thema's zij belangrijk vinden en hoe ze Torhout op verschillende vlakken beoordelen. We staan bekend om onze onderwijsvoorzieningen, ligging, parken, bossen en bufferbekkens en scoren daar hoog in. De stadskernvernieuwing en invoering van de blauwe zone bleken al vrij goed ingeburgerd bij de inwoners. Maar het is ons vooral ook te doen om de werkpunten waar we verder uit leren en mee aan de slag kunnen gaan."

 

Wonen in Torhout

 • 86% van de Torhoutenaren is fier om een inwoner van de stad te zijn.
 • De inwoners schuiven onze onderwijsvoorzieningen, ligging, parken, bossen en bufferbekkens en de aanwezigheid van een ziekenhuis naar voren als voornaamste troeven.
 • Torhout wordt bij nieuwe inwoners voornamelijk gekozen omwille van de centrale ligging, beschikbare woningen/bouwgronden of de partner die hier al woonde.
 • De inwoners geven aan dat ze de stad nog meer zouden aanbevelen als er meer winkels en horeca zouden zijn.
 • De meerderheid van de Torhoutenaren heeft een goed contact met de buren.
 • Het openbaar groen in de stad wordt als goed tot zeer goed beoordeeld. We bevroegen onder meer de tevredenheid over het ontharden, de netheid en het onderhoud ervan en de openingsuren van het recyclagepark.
 • Inwoners geven aan dat er meer vuilnisbakken op het openbaar domein mogen staan.

 

Stadskernvernieuwing positief beoordeeld

Hoewel de stadskernvernieuwing afgelopen najaar pas een feit was, wilde het lokaal bestuur toch al eens polsen naar de bevindingen. Het overgrote deel vindt dat Torhout erop vooruit is gegaan. Het eenrichtingverkeer van de Burg naar de Zuidstraat is al goed ingeburgerd en inwoners zijn zeer positief over de zitmogelijkheden en de fonteinen op de Markt. 

 

Imago, prioriteit en fusie

Het inwonerspanel gaf onderwijs, sport, aangename woonstad, groene stad en propere stad aan als de voornaamste sterke punten. Winkelen en uitgaan blijkt dan weer een werkpunt waar de diensten zich momenteel al extra voor inzetten. Inwoners vinden volgende thema's het meest belangrijk:

 • Behoud groene open ruimte
 • Een goede staat van de wegen
 • Verkeersveiligheid
 • Netheid van straten, pleinen, fiets- en voetpaden
 • Ondersteuning en uitbouw van lokale economie
 • Sport

Met de actualiteit in het achterhoofd polste men tot slot eens naar het gevoel over een fusie. Op dit moment zijn hier geen plannen voor. 26% zou dit als een meerwaarde beschouwen, 43% niet en 32% heeft hier geen mening over. De voorstanders zouden het liefst fusioneren met Lichtervelde.


Plan van aanpak

Deze bevraging legde de thema's bloot die voor de Torhoutenaar prioriteit mogen krijgen. Een flink aantal toonden punten waaruit blijkt dat de Torhoutenaar nog onvoldoende op de hoogte is. Zo zal de dienst Communicatie volgende thema's extra in de kijker zetten:

 • Aanvragen voor toelating van inname van het openbaar domein;
 • Meldingen doorgeven via de website;
 • Principe Shop & Go-plaatsen;
 • De blauwe zone en de verschillende parkings;
 • De betekenis van een woonerf - dit geldt op de Markt.

 

Inzetten op lokale economie

Lokale economie komt vaak aan bod als werkpunt. Dit is voor het lokaal bestuur niet zo verrassend. Na de coronaperiode en de stadskernvernieuwing sneuvelden een aantal winkels. De dienst Lokale Economie bereidde een commercieel strategisch plan voor, dit wordt volop uitgerold. Een eerste actie is de starterspremie in het kernwinkelgebied. Nog geen jaar na de stadskernvernieuwing zien we daar al resultaat van. Nog voor de zomer zullen 4 horecazaken, 2 textielzaken en 2 lifestylewinkels opstarten.

 Torhout heeft veel winkels met een lange traditie. Uit hun koopstromen blijkt dat 60% van de klanten van buiten Torhout bij hen komt winkelen. Het lokaal bestuur probeert ook de Torhoutenaars te overtuigen om te kiezen voor de winkels in eigen stad. Omdat de winkels vaak ver uiteen liggen ontbreekt soms het winkelgevoel. Toch blijft het lokaal bestuur verder inzetten op een sterke lokale economie.

Gelijkaardige cijfers gemeentemonitor

Eerder dit voorjaar verschenen de cijfers van de Gemeentemonitor. Hoewel die enquête in het voorjaar van 2023 werd afgenomen, tonen bepaalde vergelijkbare thema's toch vergelijkbare antwoorden. De Gemeentemonitor gaat inhoudelijk nog een pak verder. 323 Torhoutenaren gingen aan de slag met de vragenlijsten vanuit Vlaanderen en daaruit zijn toch enkele interessante cijfers aan het licht gekomen! 


 • De Torhoutenaren behoren tot de meest tevreden inwoners in Vlaanderen op vlak van onderwijsvoorzieningen (94%).
 • 88% is tevreden over de natuur en groenvoorzieningen in de hoofdstad van het Houtland.
 • De bib van Torhout behoort tot de beste bibliotheken in heel Vlaanderen.
 • 82% van onze inwoners geven aan dat ze zich gelukkig voelen in Torhout en 87% woont graag in onze stad!
 • Sinds de vorige Gemeentemonitor (2020) scoren we 12% beter op vlak van de veiligheid op weg naar school. Laten we ervoor zorgen om dit binnen drie jaar nog beter doen!


Veel interessante cijfers! Torhout wordt vooral gekenmerkt door zijn onderwijs, natuur en zijn tevreden inwoners. Ontdek alle cijfers achter de stad Torhout via de Gemeentemonitor: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/  

 

Respons en panelhernieuwing

Uit de willekeurig geselecteerde doelgroep namen 267 van de 362 panelleden deel. Onvermijdelijk heb je na een aantal bevragingen bij het inwonerspanel een klein aandeel van bevraagden die afhaakt. Het inwonerspanel moet echter een representatief beeld geven van de inwoners van Torhout, zowel op vlak van geslacht, leeftijd als woonplaats. Om deze reden koos het lokaal bestuur ervoor om een panelhernieuwing te doen. 915 mensen werden willekeurig geselecteerd en uitgenodigd. 247 daarvan vulden onze enquête in, 133 inwoners engageerden zich om toe te treden tot het inwonerspanel en dus ook onze volgende vragenlijsten te ontvangen.