Eerste stap herinrichting park de Brouckere

Patrick Demarest

23/05/2023
Actua

Het Lokaal Bestuur Torhout besliste om een nieuw inrichtingsplan op te maken voor park de Brouckere en de 's Gravenwinkeltuin. Het park wordt in verschillende fases aangelegd. De gemeenteraad keurde op maandag 22 mei de voorwaarden voor de eerste fase, op de zone waar het gebouw van de FOD Financiën nog even staat, goed. De kostprijs wordt geraamd op ongeveer 135.000 euro. Daarnaast wordt er ook een subsidieovereenkomst van 60.000 euro afgesloten met de provincie West-Vlaanderen.

 

De werken kaderen binnen het masterplan voor de stadskernvernieuwing dat het lokaal bestuur een aantal jaar terug opmaakte. De vernieuwing van de Markt en zijn omgeving springt hierin uiteraard het meest in het oog.


Stadskernvernieuwing: meer dan enkel de vernieuwing van de stadskern

Binnen het masterplan werden ook een aantal strategische sites aangeduid.

Op basis daarvan kocht het lokaal bestuur site 's Gravenwinkel aan. Deze ruimte zorgt voor een publieke oase van rust, vlakbij het kernwinkelgebied en geeft bovendien de kans om een nieuwe trage verbinding doorheen het groen en in het midden van de stadskern te creëren.

(Foto KA)

Met de aankoop en sloop van het gebouw van de FOD Financiën werd een volgende stap gezet. Op deze manier ontstaat een groene verbinding voor voetgangers en fietsers van de Markt tot aan de Burg.

Het bestuur maakte werk van een totaalplan voor de groene ruimte vanaf de Burg tot aan de Fraeysstraat in samenwerking met landschapsarchitect Green-YD uit Ieper.

(Foto KA)

Eerste fase herinrichting park de Brouckere

 

De volledige herinrichting van de site FOD Financiën mikt op een project dat groen, doorwaadbaarheid en handelskernversterking ondersteunt.

In de eerste fase gaat het over de afbraak van het gebouw. Daarna wordt het park opengetrokken tot een open ruimte van kleine evenementen, met een verbinding van en naar het winkelgebied in de Burg, in de Fraeysstraat en in de Oostendestraat via 's Gravenwinkelpark. Hiervoor werd reeds eerder een subsidie toegezegd van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voor de ondersteuning van de handelskern van 225.900 euro.

De afbraakwerken van het gebouw zijn ondertussen gestart. Hierna wil het bestuur meteen werk maken van de eerste fase van de heraanleg. Het college van burgemeester en schepenen is nu aan zet om een aannemer te zoeken om de werken uit te voeren.

In deze eerste fase wordt een mooie verblijfsruimte aangelegd met picknickbanken in de schaduw van een begroeide pergola. Er worden ook hangmatten voorzien op een houten platform. Een nieuwe toegang zorgt voor de verbinding naar het park en de gebouwen van het cultuurcentrum.

"Met deze eerste fase van de herinrichting van het park wordt Torhout opnieuw een stukje groener, biodiverser en meer doorwaadbaar voor voetgangers en fietsers. Zo zorgen we voor een mooiere, groene en aantrekkelijke stad", geeft schepen van natuur en groen Elsie Desmet aan.


In het najaar volgt de tweede fase. Dan worden de plannen voor de herinrichting van park de Brouckere, de aanleg van de verbindingsbrug en de herinrichting van de 's Gravenwinkeltuin ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De werken zelf starten in het voorjaar van 2024.

Jean de Bethune, gedeputeerde voor streekwerking: “De provincie wil de kleine steden ondersteunen in het versterken van hun attractiviteit en hun bovenlokale verzorgende rol. We doen dit gericht, zoals bijvoorbeeld hier in Torhout, door in te zetten op meer groen in de stad.