Inzamelactie sp.a van winterjassen voor kinderen

Patrick Demarest

16/10/2020
Sociaal Politiek

sp.a Torhout voert op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, actie om de problematiek van kinderarmoede een gezicht te geven. “Wij laten geen enkel kind in de kou staan”, aldus sp.a Torhout.

Femke Verhoye, voorzitster sp.a Torhout: "Zoals elk jaar organiseren wij acties om de problematiek van armoede onder de aandacht te brengen. Dit jaar willen wij in het bijzonder kinderarmoede onder de aandacht brengen. Voor ons mag geen enkel kind in de kou staan.Daarom zamelen we op 17 oktober winterjassen in zodat de kinderen in onze stad een warme winter tegemoet kunnen gaan."

"Mensen konden reeds vooraf ook winterjassen, ondergoed, sokken en schoenen komen afgeven aan onze gemeenteraadsleden (Ine Debruyne en Nick Mouton)."

"We hebben ontroerende verhalen vernomen van mensen die ons winterjassen kwamen brengen, zoals een ouder koppel die winterjassen zal komen brengen die ze nieuw aangekocht hebben voor de actie,  omdat ze zelf geen kinderen of kleinkinderen hebben. Een oma die de kinderjassen van haar kleinkinderen meegegeven heeft, omdat ze vroeger als kind in levende lijve meegemaakt heeft wat kinderarmoede is en zelf vaak kou heeft gehad als kind."

Beter maar nog 14%

"Veel gezinnen en alleenstaanden hebben het steeds moeilijker om op het einde van de maand rond te komen door de stijgende facturen. Uit de kansarmoede-index van Kind & Gezin blijkt dat 14,3% van de kinderen tussen 0 en 3 jaar in Torhout opgroeit in een kansarm gezin. Ook de Vlaamse Armoedebarometer kleurt dieprood. In 286 van de 300 gemeenten is het armoederisico de voorbije jaren hetzelfde gebleven of gestegen. 1 op 7 kinderen in Vlaanderen groeit op in armoede. Dit zijn onaanvaardbare cijfers voor een welvarende regio als de onze”, stelt Femke Verhoye. “We voeren op 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, dan ook actie om deze problematiek aan te kaarten.”

“Dit is niet de eerste keer dat wij in Torhout deze problematiek aankaarten. Wij zetten samen met het voltallig stadsbestuur reeds jaren in op de strijd tegen armoede.” stelt gemeenteraadslid Nick Mouton. “Om armoede te bestrijden hebben we in Torhout onze krachten gebundeld. Ook vorig jaar hebben we verschillende acties gedaan, over de partijgrenzen heen. Uit de jaarlijkse cijfers van Kind & Gezin blijkt dat deze aanpak werkt.” Gemeenteraadslid, Ine Debruyne voegt eraan toe:”terwijl in Vlaanderen de armoedecijfers jaar na jaar stijgen, neemt de kansarmoede bij kinderen in Torhout terug af. Waar in 2017 en 2018 nog zo’n 18% van de kinderen in kansarmoede leefde, zakte dit in 2019 naar 14%. De daling van maar liefst 4%, toont dat onze inzet en aanpak werkt.” 

“De kentering is gemaakt, maar het werk is hiermee natuurlijk nog lang niet af. Elk kind dat met armoede te maken krijgt, is er immers één te veel.  Veel gezinnen die in armoede leven, blijven nu nog onder de radar. Torhout wil kinderarmoede sneller opsporen en kinderen uit kwetsbare gezinnen extra ondersteunen” stelt Ine Debruyne.

Geen kind in de kou

“Met de actie van sp.a Torhout willen we de problematiek van kinderarmoede een gezicht geven” aldus gemeenteraadslid Ine Debruyne. sp.a Torhout organiseert daarom een inzamelactie van winterjassen. “Wij laten geen enkel kind in de kou staan. Daarom zamelen we op 17 oktober 2020 winterjassen in zodat de kinderen in onze stad een warme winter tegemoet kunnen gaan.”

Inhoud actie:

  • Inzamelactie winterjassen voor kinderen: De winter is in aantocht en omdat we onze kinderen niet in de kou laten staan zamelen we met onze afdeling kinderwinterjassen uit. De ingezamelde jassen worden geschonken aan CAW.


  • Locatie actie: de actie van sp.a Torhout vindt plaats op:


  • Van 10u tot 12u in de Oostendestraat 250 bij Nick Mouton
  • Van 13u tot 15u op het Rozenplein bij Femke Verhoye
  • Van 12u tot 17u in de Aatrijkestraat 165 bij Ine Debruyne

We komen ze ook graag ophalen en je kan dit laten weten aan Ine of Nick.

Meer info: Ine Debruyne (0496/82.35.54) of Nick Mouton (0486/31.81.01)