Nieuwe Buitenschoolse Kinderopvang in Don Bosco

Patrick Demarest

29/11/2021
Actua

Binnenkort starten op de voormalige site AVEVE in de Revinzestraat de bouwwerken voor de realisatie van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang. De laatste jaren kende de buitenschoolse kinderopvang Jabedabedoe op Don Bosco een groeiende toestroom van kinderen, zowel tijdens schoolperiodes als vakantieperiodes. Met deze realisatie wil het Lokaal Bestuur Torhout investeren in kwalitatieve buitenschoolse kinderopvang en een lange termijnoplossing bieden voor de huidige capaciteitsproblemen.

 

Samen met architectuuratelier Dertien12 uit Brugge werd een ontwerp gerealiseerd voor een duurzame en toekomstgerichte buitenschoolse kinderopvang. Tijdens een wedstrijdprocedure overtuigden deze architecten de jury met een markant en energie-efficiënt gebouw dat met zijn speelsheid uitgaat van wat kinderen echt willen. Het resultaat is een uitnodigende kinderopvang, een gebouw als een grote, vriendelijke reus, waar kinderen in, op en rond kunnen spelen, een gebouw dat je kan 'veroveren'.

Huiselijkheid en vrijheid

Huiselijkheid en vrijheid vormen de basiselementen die het karakter van het gebouw en de werking bepalen. De opvang maakt deel uit van de vrije tijd van kinderen, kinderen krijgen er alle kansen om zich te ontwikkelen en ontplooien. Spel en spelen in een veilige en gezellige sfeer staan centraal. Het gebouw wordt hiertoe ingedeeld in enkele leefgroepen, waar kinderen per leeftijdsgroep (peuters, kleuters, lagere school en tieners) hun eigen vertrouwde nest hebben en zich veilig en geborgen kunnen voelen. Bij de inrichting van deze ruimtes en bij de organisatie van de werking wordt steeds uitgegaan van de vrijheid van kinderen om zelf te kiezen met wie, wat en waar ze spelen. Grote glaspartijen en luifels creëren graduele overgangen tussen binnen en buiten die het buiten spelen en ontdekken in de ruime natuurlijke tuin stimuleren. Zowel binnen als buiten wordt voorzien in een ruim aanbod van uitdagende, gevarieerde, avontuurlijke en aangepaste speelruimtes en spelmaterialen. Er wordt ook aandacht besteed aan het inbouwen van voldoende rustige hoekjes en prikkelarme ruimtes voor kinderen die daar nood aan hebben.

Multifunctioneel karakter

Daarnaast beschikt het gebouw ook over enkele polyvalent inzetbare ruimtes. Deze kunnen evolueren en creatief ingevuld worden naargelang de noden van de opvang, maar bieden ook de kans om de opvangsite een multifunctioneel karakter te geven. "De strategische ligging in de nabijheid van de school biedt de mogelijkheid om gedeeld ruimtegebruik, zowel binnen als buiten, te stimuleren en het concept van een brede school, in samenwerking met diverse partners, te exploreren. Met zijn multifunctionele inzetbaarheid is de nieuwbouw ook afgestemd op het nieuwe decreet inzake buitenschoolse kinderopvang, dat een geïntegreerd aanbod van buitenschoolse opvang en activiteiten wil creëren.", zegt schepen van kinderopvang Rita Dewulf.

Moderne technieken

Het gebouw zal beschikken over alle moderne technieken die de veiligheid (o.a. toegangscontrole), toegankelijkheid (o.a. lift) en het comfort garanderen. "We kiezen bewust voor een duurzaam gebouw met een E-peil van ongeveer 40. Het nieuwe gebouw zal geen fossiele brandstoffen verbruiken. Voor een aangenaam binnenklimaat maken we gebruik van de warmtepomptechnologie. Daarnaast wordt bewust gekozen voor duurzame materialen zoals hout en 'ruwbouw is afwerking'. Op deze manier wordt energiezuinig gebouw gerealiseerd met aandacht voor de kostprijs dat helemaal klaar is voor de toekomst.", zegt schepen voor patrimonium Hans Blomme.

Kostprijs

Met de goedkeuring van het bestek en de raming van voor de opdracht van de bouwwerken, voor een totaalbudget van 3.477.340 euro incl. BTW en kosten, wordt nu opnieuw een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het dossier, dat door de coronasituatie enige vertraging opliep. De aankoop van de site bedroeg 550.000 euro. Het effectieve startschot van de bouwwerken wordt gepland vanaf lente 2022, de beoogde ingebruikname van de nieuwe locatie is voorzien voor eind 2023.