Nieuwe visie Eureka

Patrick Demarest

03/02/2021
cultuur/onderwijs

Tussen alle coronageweld door - Eureka is er in geslaagd om gespaard te blijven van grote covid19- uitbraken - werkte de school in de Rijselstraat ook verder aan het uitstippelen van een nieuwe visie. De basisschool en het atheneum willen inzetten op dezelfde innovaties in onderwijs en bouwen hun visie en werking op drie kernpijlers. Ze willen een brug vormen tussen traditie en innovatie.

Beleidsmedewerker Annelies Eeckeloo: "Basisschool Eureka voor peuters, kleuters en lagere schoolkinderen staat voortaan voor: Accent op talent, Wel-in-je-vel en Groen? Moet je doen!"

"Atheneum Eureka, de middelbare school geeft hun onderwijsrecept ‘krachtig leren’ vorm via rijke leercontexten, feedbackcultuur en verbinding."

DEBORAH SCHOTTE, directeur in de basisschool: "Klas-doorbrekend, zelfsturend werken om eigen talenten te ontdekken, vormen de rode draad doorheen de schoolcarrière van onze kleuters én leerlingen. Vanaf volgend schooljaar verhuizen de kleuters naar nieuwe kleuterklassen aangepast aan ons nieuwe concept.  Eigen kleuterklassen, gekoppeld aan een grote, uitdagende talententuin waar kleuters over hun klassen heen, op ontdekkingstocht kunnen gaan. In onze lagere afdeling wordt ten volle ingezet op klas-doorbrekend werken. In onze ruime lokalen werken de leerlingen samen aan flexibele leertrajecten. Onze school ligt in het midden van een groene en ruime omgeving, deze buitenruimte nemen we mee als leerruimte. We zullen dan ook ten volle inzetten op outdoor-education met deze frisse leeraanpak."

Meer op www.basisschooleureka.be. Het volgend kijkmoment vindt plaats op zaterdag 27 maart.

Digitaal infomoment op 4 februari

ILSE COUCKE, directeur in het atheneum : "We willen het best mogelijke onderwijs voor élke leerling en slaan daarom de brug tussen traditie en innovatie. De waardevolle en sterke punten van beide zitten verwerkt in ons eigen onderwijsrecept ‘krachtig leren’. We werken met vakken maar creëren ruimte voor vakoverstijgend werken en zelfgestuurd leren. De nieuwe visie en werking gaan gepaard met verbouwingswerken. Muren worden uitgebroken voor de creatie van nieuwe leerruimtes die klas-doorbrekend en flexibel leren mogelijk maken. We bouwen 2 leerlabs met leerzones voor instructie, persoonlijk en samenwerkend leren."

Meer op www.atheneumeureka.be. Op donderdag 4 februari vindt een digitaal infomoment plaats.