Ontwerpplan Zomerstraat-Landsstraat goedgekeurd

Patrick Demarest

26/03/2024
Actua

De gemeenteraad gaat akkoord met het ontwerpplan voor de Zomer- en Landstraat. Waterbeheersing en verkeersveiligheid krijgen de volle focus. De 2 straten worden volledig heraangelegd en de bovengrondse leidingen gaan ondergronds. Daarnaast wordt de schoolomgeving heringericht en komt er in de Landstraat een captatiebekken voor de landbouw. Start van de werken is voorzien in het najaar van 2024.

 (Zomerstraat)

Waterbeheersing blijft een groot aandachtspunt van het lokaal bestuur. Na de heraanleg van de Oostendestraat en het bufferbekken 't Hoge Water, wordt een volgende bypass voor het opvangen van regenwater aangelegd. Tussen de Oostendestraat, over de Zomerstraat en Landstraat, naar de Kruiskensstraat wordt een bijkomende tak voor de afvoer van regenwater voorzien. Zo ontlast men verder het stelsel in de Vredelaan richting bufferbekken Koebeek.

Heraanleg Zomer- en Landstraat

De rijweg in de Zomerstraat en Landstraat krijgt tijdens deze werken een facelift, met snelheidsremmende maatregelen en een vlotte bereikbaarheid van de schoolingang in de Revinzestraat. Op het einde van de Landstraat kocht het lokaal bestuur een perceel grond aan. Daar komt, met goedkeuring van de provincie West-Vlaanderen die de Makeveldbeek beheert, een captatiebekken. Het regenwater wordt hiernaar omgeleid. Zo sparen ze het overtollige water van de wintermaanden op voor droge periodes in de zomer.

Ondergrondse leidingen

Tijdens de uitvoering van de werken staat Fluvius in voor het verder verledden van de openbare verlichting in de straten en worden de bovengrondse leidingen ondergronds aangelegd.

Schepen voor Openbare Werken Hans Blomme: "Met dit dossier zetten we echt in op een veilige toekomst. We hopen de Waterhoekweg en delen van Don Bosco verder te beveiligen tegen wateroverlast en de schoolomgeving veiliger te maken. We plannen verschillende infomomenten waarin we de omwonenden informeren op vlak van timing en fasering van de werken."


Verdere timing dossier

Na de goedkeuring in de gemeenteraad en in de respectievelijke raden van Aquafin en Fluvius, kan de aanbesteding doorgaan. Vermoedelijk kunnen de werken dit najaar nog aanvatten. Starten doen ze met de aanleg van de open grachten nabij de Landstraat. Vervolgens worden de bovengrondse leidingen ondergronds gebracht.

Kostenplaatje

Voor dit project trekken de partners volgende investeringen uit:

  • Aquafin: € 2.892.251,10
  • Fluvius: € 1.081.919,40
  • Lokaal Bestuur Torhout: € 1.191 062,68 voor de wegen- en rioleringswerken en € 143.744,07 voor het ondergronds brengen van de leidingen