Overzicht wegenwerken tot 18 april

Patrick Demarest

14/04/2021
Actua

Overzicht van de aan de gang zijnde werken.

Fietspaden brug Korenbloemstraat
Vorig jaar tijdens de aanleg van de fietspaden op de brug over de E403 tussen de Korenbloemstraat en de Bergenstraat (Oostkamp) bleek dat de brugvoegen aan herstel toe zijn. Er liep ook iets fout met de toplaag van de fietspaden. De Vlaamse Landmaatschappij liet weten dat het herstel en de afwerking zullen gebeuren in de tweede week van de paasvakantie en de week erna: van maandag 12 april tot en met vrijdag 23 april.
Waarmee moet je rekening houden?
 • De brug is onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Rij om via de Rozeveldstraat en Veldegem. Zwaar verkeer (>3,5 ton) wordt omgeleid via de E403.
 • Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Tijdens bepaalde fases zullen fietsers wel moeten afstappen.
Nutswerken en wegenwerken Revinzestraat

In de Revinzestraat, tussen de Vredelaan en de Zomerstraat, worden nutswerken en wegenwerken uitgevoerd voor de nieuwe verkaveling die er komt.

De werken startten op maandag 12 april en duren tot en met vrijdag 23 april.

Waarmee moet je rekening houden?
 • Voor gemotoriseerd verkeer wordt er tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld in de Revinzestraat, met gesloten rijrichting vanaf de Zomerstraat. Rij om via de Zomerstraat, de Oostendestraat en de Vredelaan.
 • Fietsers en voetgangers kunnen blijven passeren langs de werken in beide richtingen.

Stadskernvernieuwing - Kortemarkstraat
Ze voorzien om het eerste deel van de Kortemarkstraat, vanaf de Vredelaan tot aan het kruispunt met de Gitstraat, af te werken tegen eind mei. Het kruispunt met de Gitsstraat zelf zal dan vanaf juni aangepakt worden. Het volledige kruispunt zou tegen het bouwverlof afgewerkt zijn. Hou er wel rekening mee dat het bouwverlof gebruikt kan worden als uithardingstermijn voor het beton.
Waarmee moet je rekening houden?
 • Gemotoriseerd verkeer kan het kruispunt, richting centrum, niet inrijden.
 • Fietsers rijden om via de Vredelaan en de Gitsstraat.
 • Voetgangers moeten de tijdelijke, trage weg tussen de Vredelaan en de Eugeen van Oyestraat gebruiken.
 • De handelszaken en vrije beroepen in de Kortemarkstraat blijven tijdens de werken te voet of met de fiets bereikbaar.

Stadskernvernieuwing - Gitsstraat
De nutswerken in de Gitsstraat zijn volop aan de gang. De koker die daar een tweetal jaar geleden werd aangebracht wordt verder aangelegd richting het kruispunt met de Kortemarkstraat. Deze werken duren vermoedelijk tot begin juni 2021.
Waarmee moet je rekening houden?
 • De Gitsstraat is afgesloten tijdens de werken.
 • Gemotoriseerd verkeer en fietsers moeten omrijden via de Beckhofstraat.
 • Voetgangers kunnen blijven passeren langs de werken.
Stadskernvernieuwing - Kruispunten Zuidstraat-Rijselstraat en Bassinstraat-Lichterveldestraat

Tot en met vrijdag 16 april wordt er gewerkt aan het kruispunt van de Zuidstraat met de Rijselstraat.

Daarna schuift de aannemer door naar het kruispunt met de Bassinstraat en de Lichterveldestraat. Het kruispunt wordt drie weken ingenomen.

Waarmee moet je rekening houden?

Kruispunt Zuidstraat-Rijselstraat

 • Tijdens de werken aan het kruispunt Zuidstraat-Rijselstraat zal het kruispunt niet toegankelijk zijn. Er wordt een omleiding voorzien via de Hofstraat, de Stationsstraat, de Elisabethlaan en de Tinnenburgstraat.
 • De Bassinstraat richting de Lichterveldestraat blijft bereikbaar tijdens deze werken.
 • De Nieuwstraat tussen de Markt en het Hoedemakersplein wordt in rijrichting gedraaid voor de periode van de afsluiting van het kruispunt.
 • Voetgangers en fietsers (met fiets aan de hand) kunnen blijven passeren langs de werken.
 • De handelszaken in de Zuidstraat blijven voor iedereen toegankelijk.
 • Parking Deprez blijft bereikbaar via de Kortemarkstraat.

Kruispunt Bassinstraat-Lichterveldestraat

 • Bewoners en handelaars in de Lichterveldestraat blijven bereikbaar via de Tinnenburgstraat. De omleiding wordt voorzien via de Elisabethlaan en de Tinnenburgstraat.
 • De Lichterveldestraat wordt een doodlopende straat. Enkel bezoekers aan de lokale handelszaken en bewoners mogen plaatselijk in- en uitrijden.
 • Fietsers volgen de omleiding via de Elisabethlaan en de Tinnenburgstraat.
 • Voetgangers kunnen blijven passeren langs de werken.
Stadskernvernieuwing - Zuidstraat

Begin mei starten de nutswerken in de Zuidstraat op. De werken zullen ongeveer zeven weken duren.

Waarmee moet je rekening houden?
 • Gemotoriseerd verkeer, komende van de Rijselstraat en de Markt, moeten omrijden via de Hofstraat, de Stationsstraat, de Elisabethlaan en de Tinnenburgstraat.
 • De Nieuwstraat tussen de Markt en het Hoedemakersplein wordt in rijrichting gedraaid voor de periode van de werken in de Zuidstraat.
 • Voetgangers en fietsers (met fiets aan de hand) kunnen blijven passeren langs de werken.
 • Parking Deprez blijft bereikbaar via de Kortemarkstraat.

Noordlaan 

Fase A1, fase A2 en fase B zijn afgewerkt.
 • In fase A1 werd de Noordlaan aan de kant van AZ Delta opgebroken en heraangelegd. 
 • In fase A2 werd het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat aan de kant van het centrum aangepakt.
 • In fase B werd de Noordlaan tussen de Industrielaan en de Bruggestraat, van TVD tot aan Groep Vereenooghe, heraangelegd.
Op dit moment worden fase C1 en fase C3a uitgevoerd.
 • Tijdens fase C1 wordt de Noordlaan tussen de Oostendestraat en de Aartrijkestraat, aan de kant van Chantilly, onder handen genomen. Ook het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat aan de kant van Aartrijke wordt meegenomen in deze zone. Het vermoedelijke einde van deze fase is voorzien voor mei 2021.
 • Tijdens fase C3a wordt de overzijde van de Noordlaan tussen de Industrielaan en de Bruggestraat, van Fluvius tot MAN, aangepakt. Het vermoedelijke einde van deze fase is voorzien voor juni 2021.
Alle werken aan de Noordlaan worden afgerond rond september 2021.
Waarmee moet je rekening houden?
Het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat, aan de kant van Aartrijke, is tijdens de werken afgesloten voor alle verkeer.
Gemotoriseerd verkeer:
 • De Aartrijkestraat, van het kruispunt met de Noordlaan tot aan de Industrielaan, is enkel te bereiken via de Industrielaan.
 • Het kruispunt van de Noordlaan met de Aartrijkestraat aan de kant van het centrum is opnieuw toegankelijk.
 • De rotondes ter hoogte van de Bruggestraat en de Oostendestraat kunnen tijdens de werken vrij gebruikt worden. Wil je van de ene naar de andere rotonde rijden? De doorgang blijft gegarandeerd.
Fietsers:
 • Het is verboden om over te steken aan het kruispunt Noordlaan-Aartrijkestraat.
 • Wil je de Noordlaan dwarsen? Rij om via de Industrielaan. Gebruik de beveiligde oversteken in de Noordlaan en de Industrielaan.
 • Om het oversteken veilig te laten verlopen, vragen we om af te stappen van je fiets en met de fiets aan de hand over te steken
Voetgangers:
 • Het is verboden om over te steken aan het kruispunt Noordlaan-Aartrijkestraat.
 • Wil je de Noordlaan dwarsen? Wandel via de Industrielaan en neem, net zoals de fietsers, de beveiligde oversteken in de Noordlaan en de Industrielaan.
De handelaars in de buurt van de werken blijven bereikbaar tijdens de werken. De bereikbaarheid van de handelaars wordt aangegeven door middel van borden langs de Noordlaan. De triagepost ter hoogte van AZ Delta is bereikbaar langs de Noordlaan.


Parkstraat, Bollestraat en Kwaplasstraat
Op donderdag 1 april werden de laatste asfalteringswerken uitgevoerd in de Parkstraat, de Bollestraat en de Kwaplasstraat.
 • De Parkstraat is terug open voor alle verkeer.
 • De Bollestraat en de Kwaplasstraat zijn toegankelijk, maar hier moeten na de paasvakantie de opritten/bermen nog afgewerkt worden. Daardoor laat men in de Bolle- en de Kwaplasstraat tijdelijk enkel plaatselijk verkeer toe en nog geen doorgaand verkeer.
 • In de Koolskampstraat wordt de bronbemaling in de week van 26 april geplaatst. Op maandag 3 mei starten dan de effectieve werken in de Koolskampstraat en worden de Bollestraat en Kwaplasstraat opengesteld voor doorgaand verkeer.
Het einde van het volledige project in de Goede Herder is voorzien tegen juni 2021.
Waarmee moet je rekening houden?
 • De Bollestraat is afgesloten tussen de Leenstraat en de Hennestraat.
 • De Kwaplasstraat is afgesloten tussen de Merelaarstraat en de Vossebergstraat.
 • Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de Koolskampstraat (Bollestraat) of via de Ruddervoordestraat en de Zwevezelestraat (Kwaplasstraat).
 • Fietsers rijden om via de Zwevezelestraat (Bollestraat) of via de Ruddervoordestraat en de Nachtegaalstraat (Kwaplasstraat).
 • De bushalte in de Schavelarestraat blijft bereikbaar.
Brugsebaan (N32)

Op maandag 12 april begon de aannemer met de afwerking van de rijweg. Eerst legt hij de fundering aan, vervolgens plaatst hij de boordstenen en tot slot brengt hij het asfalt aan. Dit duurt ongeveer tot en met vrijdag 23 april. Die dag voorziet men de belijning waarna de rijweg richting Torhout kan worden opengesteld voor verkeer.

De volledige werken (riolering en heraanleg rijrichting Torhout en aanleg kruispunt N32 – Ringlaan) duren vermoedelijk tot eind 2021.

Waarmee moet je rekening houden?
 • Tijdens de werken blijft plaatselijk verkeer mogelijk.
 • Op de N32 is doorgaand verkeer mogelijk van Roeselare richting Torhout.
 • Gemotoriseerd verkeer van Torhout richting Lichtervelde en Roeselare rijdt om via de E403. In de Slinger- en de Bakvoordestraat geldt er eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer. De Slingerstraat kan enkel ingereden worden vanaf de Roeselaarseweg. De Bakvoordestraat kan enkel ingereden worden via de Slingerstraat en de Ieperse Heerweg.
 • Fietsers kunnen omrijden via de Sneppestraat en de Bollestraat en via de Slingerstraat en de Bakvoordestraat.
Sint-Jozefstraat
Het lokaal bestuur wil de fietsstraat in de Sint-Jozefstraat optimaliseren. Hiervoor moet een breed voetpad aangelegd worden aan de zijde van de school. Het verkeersplateau ter hoogte van de schoolingang wordt opgebroken en gelijkgronds aangelegd. Er worden middengeleiders aangelegd die het zebrapad beschermen en de snelheid doen afremmen. Tot slot worden er markeringen voor een fietsstraat aangebracht.
De werken worden uitgevoerd door de technische dienst wegen van het lokaal bestuur en zijn gestart op maandag 8 maart. De wegenwerken duren vier maanden en worden vermoedelijk afgerond midden juni 2021.
Waarmee moet je rekening houden?
 • De Sint-Jozefstraat is tijdens de werken volledig onderbroken.
 • Gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de Keibergstraat, de R34 en de Bruggestraat.
 • Fietsers en voetgangers gebruiken de doorsteek langs het Oud Kerkhof.
 • Kom je met de fiets of te voet naar school? Dan bereik je de school het best via een tijdelijk pad ter hoogte van de schoolpoort.
Lichterveldestraat (Spoor 3)
Eind 2020 startten de werken van het project Spoor 3 op. Eerst werden er voorbereidende werken uitgevoerd om de bouw van de nieuwe fietstunnel tussen de Tuinstraat en de Lichterveldestraat mogelijk te maken. Zo werd de bestaande collector (grote verzamelriool) van Aquafin langs de Lichterveldestraat en de Tuinstraat afgekoppeld en omgeleid via een andere plaats onder het spoor. Op 1 maart zijn de effectieve werken voor de bouw van de fietstunnel gestart. Het einde van de werken is voorzien voor begin 2022.
De tunnel wordt aan de zijde van de Lichterveldestraat gebouwd. Daarnaast wordt ook gestart met de bouw van een pompstation langs de zijde van de Lichterveldestraat. Voor de bouw van de tunnel wordt een strakke timing gevolgd, want de tunnel moet in het weekend van 12 en 13 juni 2021 onder het spoor geschoven worden. Deze data zijn op voorhand vastgelegd omdat de werken een grote impact hebben op het spoorverkeer langs dit traject.
Waarmee moet je rekening houden?
 • Voor de bouw van de fietstunnel wordt een aparte toegangsweg aangelegd vanaf de Rijselstraat (overzijde Bermstraat).
 • Toch zal er ook regelmatig werfverkeer via de Lichterveldestraat moeten op- en afrijden. Het werfverkeer in de Lichterveldestraat wordt zoveel als mogelijk uitgevoerd buiten het begin- en einduur van de school.
 • Voor de bewoners in de Lichterveldestraat gaan de werken voor de nodige hinder zorgen door het iets drukker werfverkeer en de grote vrachten. Bewoners op het einde van de Lichterveldestraat gaan iets meer hinder ondervinden. De bouwwerken moeten namelijk op het einde van de pijpenkop uitgevoerd worden.
 • Men vraagt uitdrukkelijk om het parkeerverbod dat ingevoerd werd op de laatste parkeerstrook in de Lichterveldestraat, langs de zijde van de school, te respecteren. Deze ruimte is noodzakelijk om de werken vlot uit te voeren.
Makeveldstraat

In de Makeveldstraat, tussen huisnummers 47/49 en de Revinzestraat, werden nutswerken in opdracht van De Watergroep uitgevoerd.

De werken zijn gestart op maandag 15 maart en werden uitgevoerd in twee fasen.

 • Fase 1 (tussen huisnummers 47/49 en de Amandelenstraat): de werken duurden tot eind maart.
 • Fase 2 (tussen de Amandelenstraat en de Revinzestraat): de werken duren vermoedelijk tot half april.
Waarmee moet je rekening houden?
 • De Makeveldstraat is tijdens de werken afgesloten tussen de Berkenstraat en de Amandelenstraat.
 • De wijk Amandelenstraat, Kastanjestraat, Notestraat en Vlierbessenstraat is te bereiken via de Revinzestraat.
 • Gemotoriseerd verkeer moet omrijden via de Berkenstraat en de Revinzestraat (in beide richtingen mogelijk).
 • Fietsers rijden om via de Doornstraat en de Amandelenstraat.