Vanaf 17 januari vaccinatie van kinderen van 5 tot 11 jaar

Patrick Demarest

12/01/2022
Actua

De vaccinatiecentra in Torhout en Gistel zullen vanaf maandag 17 januari starten met de vaccinatie van de doelgroep 5 tot 11-jarigen binnen de eerstelijnszone. Voor de zes gemeenten uit de eerstelijnszone (Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg en Torhout) gaat het in totaal om zo’n 6.000 kinderen. De vaccinatiemomenten zullen altijd na de schooluren plaatsvinden. Ook alle volwassenen (18+) die binnen de eerstelijnszone wonen, werden ondertussen uitgenodigd voor hun boosterprik.


De komende dagen krijgen de ouders (maar ook voogden en pleegzorgers) van de kinderen van 5 tot 11 jaar een uitnodigingsbrief in de bus om hun kinderen te laten vaccineren. De kinderen die in Kortemark, Koekelare of Torhout wonen, krijgen hun vaccinaties in Dienstenhuis Groenhove in de Bosdreef in Torhout. Voor de kinderen die in Ichtegem, Oudenburg en Gistel wonen, gebeurt dat in kantoren van de voormalige Galloo-site in de Rochesterlaan in Gistel. Beide centra zullen kindvriendelijk worden ingericht voor deze vaccinaties.


Afspraak inplannen
In de brief van het Agentschap Zorg & Gezondheid zal een vaccinatiecode van het (de) kind(eren) opgenomen staan. Met deze vaccinatiecode kunnen ouders een afspraak inplannen. Eerder vertrok vanuit de verschillende lokale besturen binnen de Eerstelijnszone Houtland en Polder een brief met wat extra toelichting. De momenten vinden altijd na de schooluren plaats.
Wil je al eerder de vaccinatiecode raadplegen? Dan kan dat via www.myhealthviewer.be. Vul de vaccinatiecode in en boek je afspraak op https://covidvaccin.doclr.be/. De code start met een kleine letter v. Gezinnen met meerdere kinderen kunnen zo een gezamenlijke afspraak inboeken. Je kunt de vaccinatiecode ook opvragen door een mail te sturen naar vaccinatie@gistel.be of vaccinatie@torhout.be. Vermeld hier dan zeker het rijksregisternummer van je kind(eren).
Het vaccinatieprogramma bestaat uit twee vaccins met daarbij een interval van 3 weken. De start van de campagne is maandagavond 17 januari (17 tot 19.30 uur). Een afspraak kun je inplannen tijdens de week van 17 tot 19.30 uur en op zaterdag van 9 tot 16.30 uur. Alle kinderen kunnen hun beide vaccins tegen eind februari krijgen.


Geef toestemming
Wil je je kind(eren) laten vaccineren, dan geef je een schriftelijke toestemming per kind. Het toestemmingsformulier kun je vinden op https://www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.
Alle ouders krijgen deze toestemmingsbrief ook als bijlage bij hun brief die ze ontvangen van de gemeente waar ze wonen.


Wie komt in aanmerking?
Kinderen van 5 tot en met 11 jaar komen in aanmerking om twee keer gevaccineerd te worden met het kindervaccin van Pfizer.
Opgelet: je kind kan pas gevaccineerd worden vanaf de dag dat hij/zij 5 jaar is!
• Krijgt je kind van 11 jaar zijn of haar eerste prik? Dan krijgt hij/zij twee keer een kinderdosis, ook al is hij/zij op het moment van de tweede prik al 12 jaar.
• Is je kind voor zijn of haar eerste prik al 12 jaar? Dan krijgt hij/zij een afzonderlijke uitnodiging.
Het Pfizer-vaccin is uitgebreid getest op kinderen en is veilig. De vaccinatie is niet verplicht, maar wel aangeraden.


Hoe verloopt de vaccinatie?
1. Je kind meldt zich onder begeleiding van een volwassene aan in het vaccinatiecentrum. Doe je kind gemakkelijke kledij aan waarvan de bovenarm eenvoudig kan worden vrijgemaakt. Een T-shirt met korte mouwen is ideaal.
2. Breng zeker volgende zaken mee:
o Het ingevulde toestemmingsformulier (met bijhorende medische vragenlijst).
o De eID of ISI-kaart van je kind of een klever van de mutualiteit.
3. Voor het vaccin wordt toegediend, worden een aantal vragen gesteld.
4. Daarna volgt de prik.
5. Na de prik wacht je 15 minuten in de wachtzone.


Boosterprik
Ondertussen loopt ook de boostercampagne in de zone volop. Alle 18-plussers mochten intussen hun uitnodiging ontvangen. In de beide centra werd er de afgelopen week sterk opgeschaald waardoor er ondertussen een vaccinatiegraad is van 57 % (18 +, t.e.m. dinsdag 11 januari).
De actuele vaccinatiecijfers kun je raadplegen via www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller


Heb je vragen?
Contacteer het vaccinatiecentrum via het e-mailadres vaccinatie@gistel.be of vaccinatie@torhout.be. Je kan ook terecht in het callcenter via het nummer 050 89 36 99. Het callcenter is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 16.30 uur.


Meer info
Praktische info over de locaties en bereikbaarheid van de vaccinatiecentra vind je op de websites van de gemeenten (Torhout, Kortemark, Koekelare, Ichtegem, Gistel en Oudenburg).
Meer informatie vind je op www.laatjevaccineren.be/5-11-jarigen.