Wetsdokter Jan Bolt vertelt op 31 mei

Patrick Demarest

15/05/2023
vereniging

Ferm Sint-Henricus presenteert op 31 mei een lezing van wetsdokter Jan Bolt onder de titel 'de wetsdokter vertelt'.