7000 euro voor Paul De Knop Fonds

Patrick Demarest

08/09/2020
vereniging

Tuinhier Torhout verkocht in het voorjaar wijn voor het goede doel, met name voor het Paul De Knop Fonds dat op zijn beurt het klinisch onderzoek steunt naar een betere behandeling van melanoom kanker.

De vzw Tuinhier is een vrijwilligersvereniging die lokaal, provinciaal en gewestelijk is gestructureerd en die het amateur-tuinieren in Vlaanderen organiseert en vormgeeft. De vzw wil de belangstelling voor duurzaam, aangenaam en milieubewust tuinieren bevorderen, het tuinieren als zinvolle en gezonde vrijetijdsbesteding centraal stellen en de aanleg van volkstuinparken stimuleren.

7000 euro

Het bestuur van Tuinhier overhandigde aan ere-rector Paul De Knop en Prof Neyns op 5 september in het Torhoutse stadskantoor een cheque van 7000 euro. Ook burgemeester Kristof Audenaert hield er aan om een korte redevoering te geven.