Nominaties Cultuurprijzen 2020

Patrick Demarest

10/11/2020
Cultuur

Het Lokaal Bestuur Torhout en de Cultuurraad waarderen en ondersteunen het cultuurleven door het uitreiken van tweejaarlijkse Cultuurprijzen. Op dinsdag 10 november 2020 gebeurt de verkiezing door de Cultuurraad. De uitslag blijft geheim tot de avond van de uitreiking. En dat zal ergens in 2021 zijn. Hier vind je alvast de genomineerden.

“Om de twee jaar reiken de Cultuurraad en het Lokaal bestuur Torhout de cultuurprijzen uit. Corona heeft het socio-culturele leven serieus in de war gestuurd. Toch willen we door het uitreiken van deze prijzen erop wijzen dat heel wat mensen en verenigingen de voorbije twee jaren heel actief met cultuur in de ruime zin van het woord bezig waren. In 2019 werd dit als normaal gezien, in 2020 was het dikwijls zoeken naar alternatieven én gemaakte plannen in het water zien vallen. Maar: cultuur moet corona overleven. De cultuurprijzen willen een daartoe een duwtje in de rug zijn.” - Eva Stael, voorzitter Cultuurraad

Momenteel is het niet duidelijk wanneer de Cultuurprijzen zullen 'in het echt' uitgereikt worden, het zal in ieder geval niet op vrijdag 11 december 2020 zijn, .. Vermoedelijk zal dit gedurende de eerste maanden van 2021 worden, men wacht daarvoor de evolutie van Covid19 af. 

Toch gaat de organisatie van deze prijzen door. Er werd een mooi beeld voor de aankondiging van de Cultuurprijzen door niemand minder dan O-Sekoer gemaakt. De laatste weken stonden in het teken van oproepen naar mogelijke kandidaten wat resulteerde in een mooie lijst genomineerden. Op dinsdag 10 november 2020 gebeurt de verkiezing door de Cultuurraad. De uitslag blijft geheim tot de avond van de uitreiking.

"We mogen in Torhout echt trots zijn op onze cultuurmensen en -verenigingen.  Bewijs daarvan is de indrukwekkende lijst van genomineerden.  En ook tijdens corona brengt elke genomineerde op zijn originele manier 'cultuur in Torhout' naar buiten. 

Op 10 november stemt de cultuurraad en traditioneel weet enkel de voorzitter de uitslag.  Dat is nu niet anders.  Het wordt dus voor iedereen - ook voor ons - in spanning afwachten tot de uitreiking! Hieronder vind je alvast de genomineerden.", aldus schepen van cultuur Lieselotte Denolf. 

Verdienstelijke vereniging

De cultuurprijs voor een verdienstelijke vereniging uit het culturele werkveld in Torhout. De vereniging moet lid zijn van de Algemene Vergadering van Cultuurraad Torhout en werkzaam zijn op het grondgebied van Torhout. Zij wordt bekroond voor hun prestatie de afgelopen 2 jaar. 

Nominaties Verdienstelijke Vereniging: KWB Content, Koor De Colores, Hart boven Hard en Houtlands Harmonieorkest.

Cultureel ambassadeur

De cultuurprijs voor een cultureel ambassadeur: een verdienstelijke persoon woonachtig of afkomstig uit Torhout die momenteel door zijn werk of inzet uitstraling aan het huidige socio-culturele leven in Torhout geeft. De laureaat is een ‘bezieler’ op cultureel vlak. Door zijn engagement kan hij mensen meer cultuur laten beleven, meer goesting geven in cultuur, cultuur promoten en uitdragen. Dit is niet noodzakelijk een ‘trekker’ maar kan ook een ‘ondersteuner’ zijn.

Genomineerden voor 'Ambassadeur' : Bram Nolf, Frank Geleyn, Rien Deleu, Simon Dhuyvetter, Marijke Debusschere, Maaike Cafmeyer en familie Vandecasteele-Demeulenaere.

Carrière

De cultuurprijs voor een carrière, de Life Time Achievement voor de loopbaan van een persoon woonachtig of afkomstig uit Torhout met een grote verdienste op het gebied van cultuur.

Genomineerden Life time: Joris Denoo, Hilde Vandermeeren, Freddy Nauwynck en Norbert De Cuyper.

Beloftevolle jongere

De cultuurprijs voor een beloftevolle jongere (- 26 jaar/ jongerenwerking) op cultuurgebied: iemand/een groep die zich actief inzet voor jongerencultuur of cultuur in het algemeen in Torhout.

Genomineerden Beloftevolle jongere: DJ Ellyts, Miel Pannecoucke, Hugo Pereira, Flor Boussier,  Sandrijn Demuynck.

Erfgoedprijs

De Erfgoedprijs voor de maatschappelijke integratie van het lokale cultureel erfgoed uit Torhout door ontsluiting, onderhoud (geheel of gedeeltelijk) en/of herbestemming)

Genomineerden zijn: site Moke Sivi (Spinneschoolstraat/Conscienceplein), site Peerdenposterij (Rijselstraat), huis De Brock-Jonckheere (Nieuwstraat 6)  en hoeve Lagrou (Steenveldstraat). Erfgoedprijs. Ter informatie - De erfgoedprijs werd apart gestemd  door deelraad erfgoed.