Regeling begraafplaatsen Allerheiligen

Patrick Demarest

15/10/2020
Actua

De stedelijke begraafplaatsen zijn druk bezochte plaatsen in de periode rond Allerheiligen. Dit jaar moet men helaas ook rekening houden met de huidige coronacrisis waardoor een aantal extra maatregelen genomen zijn.

Toegankelijkheid

 De begraafplaats is altijd toegankelijk. Op weekdagen, van 8 tot 16.30 uur, is een begraafplaatsmedewerker aanwezig die je graag verder helpt met al je vragen. Ook op zondag 1 en maandag 2 november is de medewerker aanwezig en bereikbaar. Het telefoonnummer van de begraafplaatsmedewerkers staat vermeld op het infobord aan de ingang van de begraafplaats. 

Om je bezoek aan de begraafplaats tijdens de Allerheiligenperiode coronaproof te laten gebeuren, werden er een aantal maatregelen uitgewerkt.


  • Tijdens deze periode is er een mondmaskerplicht op de begraafplaatsen. Deze gaat in vanaf maandag 19 oktober en loopt tot en met zondag 8 november.
  • Op het Stiltepark De Warande treedt vanaf maandag 19 oktober ook een circulatieplan (zie plan ) in werking. Op deze manier wil men de nodige afstand garanderen zodat je op een veilige manier het graf van je dierbare kan bezoeken. Je vindt het circulatieplan terug op torhout.be/allerheiligen-in-coronatijd

Om de rust en de veiligheid van de bezoekers te garanderen worden auto's buiten de begraafplaats gehouden. Voor minder mobiele mensen worden aan de ingang van de begraafplaats rolstoelen en rollators ter beschikking gesteld tijdens de periode van Allerheiligen. Wie desondanks toch problemen heeft om op de gewenste bestemming te geraken, kan de begraafplaatsmedewerker opbellen. Hij zal je verder helpen.

Zowel op de parking van het Stiltepark, als aan het Oud Kerkhof worden er extra parkeerplaatsen voor personen met een beperking voorzien.

Er worden ook extra fietsenstallingen geïnstalleerd tijdens de Allerheiligenperiode.

Naamregister

 Om het graf van je dierbaren gemakkelijk terug te vinden, wordt in de afscheidsruimte een naamregister ter beschikking gesteld.

Concessies

 De concessies van een aantal graven zijn verlopen. Daarom worden de nabestaanden systematisch aangeschreven. Op de begraafplaats worden bij die graven gedurende een jaar aankondigingsbordjes geplaatst. Op die manier krijgen nabestaanden de kans om de concessie te verlengen. De graven waarvan de concessie na een jaar niet verlengd is, worden geruimd. Heb je vragen hierover? Kom langs bij de dienst Burgerzaken in het stadskantoor. 

Bebloeming

 Onze begraafplaatsen zijn groene oases van rust en sereniteit. Rond Allerheiligen wordt het groen opgefleurd met bloemen ter nagedachtenis van de mensen die ons verlieten.

Aan de ingang van de begraafplaatsen worden dit jaar opnieuw gratis bloempothouders aangeboden. Deze bloempothouders voorkomen het omvallen van de chrysanten. Graag herinneren we je eraan dat het niet toegelaten is om putten voor bloempotten te maken in het gras!

De bloemen worden verwijderd vanaf dinsdag 1 december.

 Wat warmte tijdens de Allerheiligenperiode

 Dit jaar wordt er, omwille van de coronamaatregelen, helaas geen kop warme soep of koffie aangeboden. Torhout neemt wel opnieuw deel aan Reveil. Kom op zondag 1 november om 16 uur luisteren naar het sfeervol a capellaconcert op het Stiltepark. Om iedereen de nodige ruimte te kunnen geven, gaat Reveil dit jaar achteraan het Stiltepark bij de natuurbegraafplaats door.


Afvalbakken

 Op de begraafplaats vind je op verschillende plaatsen afvalbakken. De grote bakken zijn bestemd voor groenafval. In de kleinere bakken kan je terecht met restafval. Door het scheiden van die twee fracties vermijden we onnodige sorteer- of stortkosten. 

Mobiliteit

 

  • Er zijn twee extra parkeerplaatsen voor personen met een beperking aan de ingang van de begraafplaats in de Warandestraat.
  • Voor wie met de fiets komt zijn er extra fietsenstallingen voorzien aan de ingang.
  • Op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november geldt er van 8 tot 17 uur eenrichtingsverkeer in de Warandestraat. De begraafplaats is op deze momenten bereikbaar vanaf de Aartrijkestraat, wegrijden kan richting Hogestraat en Heidestraat.
  • Er is parkeerverbod aan de linkerzijde van de Warandestraat, de kant van de woonhuizen, van zaterdag 24 oktober tot en met zondag 1 november (van 7.30 tot 17 uur).