Streetart Torhout, de tweede ronde

Patrick Demarest

26/01/2021
cultuur/onderwijs

In 2019 stapte Torhout in  de wereld van de streetartwerken: analoge, frisse en hedendaagse projecten die de gevels sieren van kleine en grote gebouwen. Op 10 juni 2019 werd 'Kaleidoscope' ingestapt. Ook dit jaar, 2021, worden gevels opnieuw onder handen genomen door een aantal kunstenaars. 

Torhout onthaalde in 2019 de werken in de Bruggestraat en in de Viaductstraat van Ben Slow en Joachim op grote waardering. Daarenboven schilderde de sympathieke Helen Burr op een twintigtal Torhoutse voorgevels de bewoners van de huizen.  Iedereen herinnert zich nog het boeiende startweekend "Kaleidoscope" begin juni 2019 waar veel enthousiaste stadsbewoners een rondleiding langs de werken volgden. Sindsdien maakten veel bezoekers de streetartwandeling en bezochten talrijke groepen de kunstwerken met gids. 

"In het meerjarenplan, meer bepaald in 2021, 2022 en 2024 wordt er telkens 25.000 euro voorzien voor streetart. Dit wordt ook gekoppeld aan de grote stadskernvernieuwing die op komst is. Voor het project in 2021 kiezen we opnieuw voor een tweetal grote muurschilderingen en een serie van kleinere kunstwerkjes in de binnenstad. Daarvoor zullen we wellicht opnieuw aan de bewoners vragen om hun gevel, garagepoort,… beschikbaar te stellen. Een andere mogelijkheid is het aanpakken van de elektriciteitskastjes in de binnenstad. Dat moet nog met de curator/bedrijf besproken worden", aldus Lieselotte Denolf, schepen van cultuur.

In de Cultuurraad en in het bijzonder in de deelraad Kunsten wordt het proces nauwgezet opgevolgd en geadviseerd, zoals het in de eerste editie het geval was. Voor de versie 2021 wordt nog nauwer ingezet op de betrokkenheid van bewoners en de buurt, daar zal de rol van de deelraad een belangrijke rol spelen.

Een goede dialoog met de buurtbewoners en partners doorheen alle fases van het project is immers van groot belang. Door deze methodiek hebben de projecten steeds een groot en sterk draagvlak en is het resultaat van hoog niveau. Dat betekent dat de curator/leverancier een transparant, op maat gemaakt en in de tijd werkbaar voorstel met de buurtbewoners rond dit gemeenschapsvormend gegeven uitwerkt, voorlegt en uitvoert.

(Helen Burr in actie)


Timing

Lieselotte: "Na de goedkeuring op de gemeenteraad van januari is het wachten op offertes en maken we een keuze voor de curator/aanbieder die de werken en de kunstenaars in samenspraak met de bevolking zal kiezen. We hopen alvast om de contacten met buurtbewoners in het voorjaar van 2021 in te plannen en willen in september de kunstwerken graag laten schilderen. Hopelijk kunnen we er ook een evenement zoals in 2018 aan koppelen. Wordt vervolgd dus!"