Studiebegeleiding in tijden van corona

Patrick Demarest

29/10/2020
cultuur/onderwijs

De eerste coronacrisis is op onderwijsvlak nog niet verteerd of daar komt de tweede er al aan. Ook nu komen de scholen weer onder druk te staan. In het hoger onderwijs is het code rood waarbij men in de meeste gevallen overschakelt op afstandsonderwijs, in het middelbaar onderwijs mogen scholen voor de laatste graden ook overgaan tot afstandsonderwijs. Het zou ook kunnen dat er een nieuwe lockdown met sluiting van de scholen komt. Wat dan met de leerlingen? Welke invloed had de eerste lockdown op leerlingen?  Torhoutvandaag sprak met een lesgeefster die traditioneel onderwijs combineert met Studiebegeleiding Haegeman.


Jozefien Horrix is 28 jaar en woont en werkt in Gent. "Ik geef voltijds les in het Atheneum Wispelberg in Gent. Ik geef hier les in het tweede jaar, a-stroom, Frans, Nederlands en de basisoptie Moderne vreemde talen. Dit is een echte stadsschool, waarmee ik bedoel dat we een heel gemengd publiek hebben. Ik heb een bachelordiploma Secundair onderwijs Nederlands en Frans."

Je hebt een voltijdse lesopdracht en bent toch nog actief bij Studiebegeleiding Haegeman.

Jozefien: "Ik werk sinds februari 2017 bij Studiebegeleiding Haegeman, voornamelijk in het bureau in Gent.  Ik ben bij Hans Haegeman en Sigrid terechtgekomen via een vriendin van de lerarenopleiding. Zij weet dat ik geen zittend gat heb en ook graag in het weekend of op vrije momenten nog wat werk. Hans en Sigrid waren nog op zoek naar een leerkracht Frans, dus dat was ideaal. Tot dan werkte ik naast mijn fulltime steeds in de horeca, maar dat was soms wel wat zwaar. Ik geef graag les en ook tijdens mijn lessen focus ik me vaak op de manier waarop mijn leerlingen het best kunnen studeren."

"Bij Hans en Sigrid kan ik dit dus ook goed combineren. Ik geef bijlessen, Frans, Nederlands en Engels, en help jongeren van 10 tot 18 jaar met studeren: hoe kan ik het best een schema maken, wat is een haalbare planning …."


Is er een groot verschil tussen traditioneel onderwijs en Studiebegeleiding Haegeman? 

Jozefien: "Bij Studiebegeleiding Haegeman geven we meer persoonlijke ondersteuning. In een ontmoetend gesprek gaan we ook kijken naar wat er bij de student leeft. Voor welke vakken scoort de student minder goed, hoe komt dit? Moeten we werken aan de studiemethode alleen of puur focussen op een vak. We gaan ook meer inzetten op het leren leren. Het is belangrijk om een goed contact te hebben met je studenten. In een traditionele klas van 24 leerlingen kan je minder goed inspelen op de noden van elke leerlingen individueel, tijdens de studiebegeleiding kunnen we dit wel. Ik vind het ook steeds belangrijk om een goede band te hebben met mijn studenten en hen ook te kennen, zo weet je ook hoe je hen kan helpen. Bij de ene werkt humor heel goed, terwijl je het bij een andere student net heel klassiek en duidelijk moet gaan houden."

Heb je een bepaalde specialiteit? 

Jozefien: "Mijn specialiteit is mijn interesse voor de vernieuwing, het integreren van ICT (vaardigheden); actieve werkvormen en het leren leren of ook leren evalueren (naar collega’s toe dan).

Hoe pak je lessen in het kader van studiebegeleiding aan?

Jozefien: "Zoals ik al zei ga ik eerst kijken naar wie ik voor mij heb zitten. Normaal gezien heb ik een 5-tal vaste studenten op een jaar, ik heb intussen ook al 3 jaar twee dezelfde studenten. We overlopen eerst de agenda; wat staat er op de planning en waar hebben ze de afgelopen week - de meeste studenten komen op wekelijkse basis - moeite mee gehad, wat begrepen ze niet. We gaan ook na of er een toets was over de vorige leerstof en gaan die bekijken. Was die goed of niet, hoe komt dit? Heb je de geleerde technieken toegepast, heb je het nog wel eens herhaald. Het is belangrijk dat de student dit ook eerlijk toegeeft. Indien die na de studiebelegeiding - meestal op zaterdag bij mij - niks meer gedaan heeft voor een taak of toets, dan is de kans groot dat de toets niet denderend zal geweest zijn. Maar dan bespreken we dit ook, hoe komt dit? Zo kunnen we dan ook inzetten op een volgende toets en afspreken wat er zeker nog moet gebeuren.
Tijdens de examenperiode vraag ik steeds op voorhand naar het leerstofoverzicht zodat ik ook wat materiaal kan voorzien, eens een luisterfragment of een leestekst … We bereiden de studenten ook vaak voor door een soort proeftest op te stellen."

Heb je bij Studiebegeleiding Haegeman niet te maken met meer gemotiveerde mensen? 

Jozefien: "Niet alle studenten zijn bij aanvang van de studiebegeleiding (even) gemotiveerd. Vaak is dit ook op aandringen van de ouders dat de jongeren starten bij ons. Ik vind het dan ook belangrijk om dit met de student in kwestie even te bespreken. Hoe vindt hij/ zij dat het verloopt, waar ondervindt die zelf de meeste moeite mee? Na enkele uren begeleiding / coaching is het natuurlijk de bedoeling dat de jongere hier meer en meer voldoening uit put en ook merkt dat het helpt. Zo is de kans groter dat de jongere gemotiveerd blijft. Er zijn natuurlijk ook jongeren die direct gemotiveerd zijn om te beginnen en dat is natuurlijk heel erg handig en aangenaam om mee te werken. We hebben ook sterke leerlingen die nood hebben aan discipline. In het begin is het vaak even zoeken, maar eenmaal de klik er is, zijn ze wel gemotiveerd. Succeservaringen zijn hiervoor natuurlijk ook belangrijk."

Welke leeftijd hebben de jongeren die jullie over de vloer krijgen bij Studiebegeleiding Haegeman?

Jozefien: "We hebben een heel gevarieerde groep studenten. We hebben soms leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar in het basisonderwijs, leerlingen van het eerste tot zesde jaar uit het secundair onderwijs maar ook studenten in het hoger onderwijs (of van de universiteit). Sommigen volgen het reguliere onderwijs, anderen zijn overgestapt naar een examencommissie. Dan begeleiden we hen mee in de voorbereiding op die examens."

Welke specifieke problemen bracht corona en de sluiting van de scholen daardoor met zich mee?

Jozefien: "Wat we gemerkt hebben is dat er bij de jongeren minder regelmaat was, zeker in die eerste paar weken. Alles was toen ook heel erg onduidelijk. De jongeren hadden geen ritme meer. Ze gingen later slapen, veel later opstaan. Afhankelijk van de school of zelfs van de leerkracht was er geen taak of werd de deadline gelegd op een bepaalde datum en konden leerlingen de taak maken op eigen ritme. Structuur en regelmaat was en is heel erg belangrijk voor onze jongeren. Daarom dat wij steeds het belang hiervan benadrukken. Online lessen en begeleiding werden ook gegeven tijdens de uren dat ze anders naar de studiebegeleiding zouden komen: om 16 uur na de schooldag of op een zaterdagochtend of indien de leerlingen geen online lessen hadden van school uit, tijdens de lesuren (starten om 09.00 uur). De leerlingen vergeten veel als ze een bepaalde tijd geen les krijgen, niet alleen inhoudelijk maar ook op vlak van studeren, leren leren. We merken dus dat sommige leerlingen terug naar af gingen, ze werden lakser."

"Bij studiebegeleiding Haegeman konden we opnieuw individueel gaan werken met onze leerlingen, ook digitaal is dit perfect haalbaar. We hielden dan een skypesessie. We sturen ook heel erg aan op de continuïteit. Indien de jongere geen leerstof (nieuw of herhaling) kreeg op school, zorgden wij er wel voor via Studiebegeleiding. Sommige leerlingen kregen opeens ook het bericht dat ze examens zouden krijgen op het einde van het schooljaar maar ze hadden al twee maanden geen toetsen meer gekregen en alles via zelfstudie moeten verwerken. Ook hier hebben wij dan onze hulp aangeboden en geprobeerd om een soort van proeftesten op te zetten om de jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden."