Vergeten

Patrick Demarest

11/11/2023
Actua

Stadsdichter Marc Coulier bracht uiteraard ook een bijdrage rond Wapenstilstand: Vergeten.


Vergeten


Als loopgraven zich sluiten

en velden weer gaan bloeien

is dan de strijd vergeten

het leed van zoveel mensen?


Als zwaar geschut verstomd is

kraters uit 't zicht verdwenen

is dan de strijd vergeten

het leed van zoveel mensen?


Als geen soldaat nog sneuvelt

niemand van 't geweld nog weet

is dan de strijd vergeten

het leed van zoveel mensen?


Als oog om oog tand om tand

in geesten verder sluimert

dan is geen strijd vergeten

geen leed van zoveel mensen!


                                         marc coulier 10 2023

                                     stadsdichter 2023-2024