Vijf straten krijgen nieuwe bovenlaag

Patrick Demarest

26/03/2024
Actua

Nu de lente de winter wegjaagde en het weer warmer wordt is het tijd om de wegenwerken opnieuw op te starten. Net zoals ieder jaar plant het lokaal bestuur ook dit jaar structureel onderhoud op de plekken waar dat het meest nodig is. Het gaat in 2024 over vijf wegen die een fikse onderhoudsbeurt krijgen. Het onderhoud moet ook zorgen voor veiliger verkeer.

 (Onder andere de Karel de Goedelaan tussen de Aartrijkestraat en de Maria Van Bourgondiëlaan krijgt een nieuwe toplaag.)

Ieder jaar doet de technische dienst een systematische controle van de staat van de wegen. Dit gebeurt traditioneel in de winter. Na de laatste evaluatie bepaalt de dienst de prioriteiten waarna hij de planning voor de komende seizoenen uitwerkt. Dit jaar worden vijf straten hersteld. De bovenste laag wordt afgefreesd en voorzien van een verse bovenlaag. Zo garanderen ze een langere levensduur van het wegdek. Voor de duur van de werken per straat mag je op een week rekenen. Geraamde kostprijs voor het onderhoud in 2024 bedraagt: 168.399,81 euro.  


Plaatsen van uitvoering


  • Viaductstraat

Om de oversteekplaats aan de school veiliger te maken, wordt de ondergrond eerst vlak aangelegd.

  • Steenveldstraat

Het lokaal bestuur wil de schoolomgeving Driekoningen veiliger maken. De toplaag van de Steenveldstraat wordt vernieuwd voor de inrichting van een fietsstraat.

  • Ernest Claeslaan

De zijkanten van de weg in de Ernest Claeslaan vertonen grote scheuren. Een nieuwe toplaag zal het fietscomfort sterk verhogen.

  • Maria Van Bourgondiëlaan en Karel de Goedelaan tussen Aartrijkestraat en Maria Van Bourgondiëlaan

In deze centrumstraten komt de bovenlaag op diverse plaatsen los waardoor herstel zich opdringt.


Schepen voor Openbare Werken Hans Blomme: "We evalueren jaarlijks de staat van onze wegen en volgen dit nauw op. Zo werken we aan een goed herstelbeheer, niet enkel om de levensduur van onze wegen te verlengen, maar zeker ook om de verkeersveiligheid te verhogen. Door basisonderhoud uit te voeren spreiden we de financiële middelen ook op een efficiënte manier."