Word jij de Torhoutse stadsdichter?

Patrick Demarest

27/10/2020
Actua

Het Lokaal Bestuur Torhout gaat op zoek naar een stadsdichter. Iemand die met een eigenzinnige kijk het Torhoutse leven op een originele manier tot bij de Torhoutenaar brengt. De Torhoutenaren die willen meedingen naar deze titel, kunnen hun kandidatuur bezorgen tot 4 januari 2021. Het reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2020.

(De officieuze stadsdichter Peter Sap krijgt er binnenkort een officiële broer of zus bij...tenzij hijzelf de stadsdichter wordt natuurlijk)

Met een stadsdichter wil het Lokaal Bestuur Torhout bijdragen aan het cultureel klimaat in de stad. Het werk van de stadsdichter zal naar voor gebracht worden tijdens culturele activiteiten en bij belangrijke gebeurtenissen.

"Word jij onze Torhoutse stadsdichter? De komende maanden kan iedereen met taalgevoel, een hart voor Torhout en veel goesting zich kandidaat stellen. Met je eigenzinnige pen en je scherpe blik, breng je het Torhoutse leven op een originele manier tot bij de Torhoutenaar. Een jury buigt zich over de anoniem ingezonden gedichten… en wie stadsdichter wordt, laten we eind januari op Gedichtendag weten!", aldus schepen van cultuur Lieselotte Denolf

Leesbare, verstaanbare en toegankelijke poëzie

De gedichten van de stadsdichter moeten door hun vorm en inhoud de inwoners van Torhout een andere, frisse, blik geven en hen betrekken bij het gemeenschapsleven. Leesbaarheid, verstaanbaarheid en toegankelijke poëzie zijn belangrijke aandachtspunten.

Kruip in je pen en stel je kandidaat!

Professioneel poëet of verdienstelijk amateur, gepubliceerd of niet, je bent welkom om werk in te sturen. Om je kandidaat te stellen bezorg je uiterlijk op 4 januari 2021: 4 getypte gedichten, een cv en motivatiebrief. Meer afspraken rond de thema's van de gedichten, de vergoedingen en andere vragen kan je vinden in het reglement.


Kandidaturen worden gericht aan het Lokaal Bestuur Torhout - T.a.v College van burgemeester en schepenen, Aartrijkestraat 11B, 8820 Torhout of aan info@torhout.be.

De kandidaturen worden beoordeeld door een professionele jury.De officiële aanstelling van de stadsdichter gebeurt op Gedichtendag, 28 januari 2021 en geldt voor een periode van twee jaar.

Meer details en het volledige reglement met de voorwaarden vind je via www.torhout.be/stadsdichter of in het Vrijetijdshuis (vrijetijdshuis@torhout.be, 050 22 07 70).