Torhout non-stop bewoond sinds de Romeinen

Torhout is rijk aan archeologisch erfgoed. Van zodra omvangrijke percelen ontwikkeld worden, worden deze voorafgaand aan de werken onderzocht op hun archeologische en historische waarde. Sedert enige jaren worden interessante percelen goed onderzocht op hun archeologische en historische waarde. Daarvoor werkt het Lokaal Bestuur Torhout samen met andere gemeenten uit de regio Torhout-Brugge binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband “Raakvlak”.

 

Op een terrein langs de Pastoriestraat in de Don Bosco-wijk plannen de Mandel en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen verschillende sociale huurhuizen en -appartementen. Deze werken verstoren de bodem en mogelijk begraven archeologische resten. Daarom heeft Raakvlak – de archeologische dienst van Brugge en Ommeland – een archeologisch proefonderzoek uitgevoerd.

 In de zomer van 2017 hebben de archeologen manuele boringen geplaatst en met de kraan sleuven gegraven.  Op basis van dit onderzoek is duidelijk dat hier wel degelijk archeologisch resten aanwezig zijn! Het gaat om sporen – grachten en kuilen – van verdwenen bewoning. Uit de vulling van de sporen zijn scherven aardewerk verzameld die het geheel van de sporen dateren in de overgang van de vroege naar de volle middeleeuwen: tussen 975 en 1200 na Christus. Meer dan 8 eeuwen oud dus en meer dan de moeite waard !

 Een vroeg- tot volmiddeleeuwse site in de onmiddellijke omgeving van Torhout is een unieke vondst. De opgraving werpt een licht op een periode – de 10e en 11e eeuw – waarvoor tot nu toe nog geen historische of archeologische bronnen gekend zijn.

De resten die gevonden zijn dateren van de Karolingische tijd en tonen aan dat Torhout sinds de Romeinen non-stop bewoond was.

Zie meer:

IMG_3878.jpg
IMG_3879.jpg
IMG_3880.jpg
IMG_3881.jpg
IMG_3882.jpg
IMG_3884.jpg
IMG_3873.jpg
IMG_3874.jpg
IMG_3875.jpg
IMG_3876.jpg
IMG_3877.jpg
IMG_3878.jpg

(c) Apriotief bvba

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *