Terugkommoment sociale kerstmarkt 2018

“Bij het begin van het nieuwe jaar houden we eraan om alle verenigingen en Torhoutenaars met een hart voor het Noorden en het Zuiden samen te brengen op ons terugkommoment van de sociale kerstmarkt. Een moment van verbondenheid tussen het Noorden en het Zuiden, tussen mensen met een warm hart voor onze medemensen hier en elders op onze aardbol”, dat zei schepen van Noord-Zuid beleid Elsie Desmet bij de opening van het terugkeermoment op zaterdag 9 februari.

 

“Alle leden van TROSSO en het stadsbestuur hechten veel belang aan dit terugkommoment. Op die manier willen we even terug keren naar dat warme moment van half december, waar verbondenheid centraal staat.”

Sociale kerstmarkt 2018

“Elk jaar opnieuw is dit een moment waarbij we de solidariteit, de gedrevenheid en het enthousiasme van de deelnemende verenigingen en organisaties eens extra in de kijker willen plaatsen. Tijdens de sociale kerstmarkt zetten zij immers hun beste beentje voor om mensen te informeren over hun goed doel en hen te motiveren via de aankoop van gadgets en lekkernijen hun steentje bij te dragen voor het initiatief waar zij zich voor smijten!

Wat haalden die verenigingen op tijdens de sociale kerstmarkt en voor wie?

 

 • Vzw D-Noizz: 619,90 euro voor pulmonale hypertensie.
 • Vrije Evangelische kerk Marcus: 100 euro voor Bestrijding kindersterfte Burundi.
 • Thaismiles vzw: 127 euro voor Thailand
 • Fracarita: 566 euro voor Maendeleo centrum.
 • JCI Houtland: 237,74 euro voor OC Cirkant.
 • Rotaract: 541 euro voor De Torretjes.
 • Marnixring : 1000 euro voor de Andere Academie.
 • Eureka atheneum: 325 euro voor Bednet.
 • Basisgroepen Torhout: 650 euro voor El Salvador.
 • Move2Gether: 159,5 euro voor Gambia.
 • Zoutmijnkinderen: 340 euro voor India.
 • 1000 km kom op tegen kanker: 2100,67 euro voor kom op tegen kanker.
 • Kinderopvang Bollie en Billie: 110 euro voor Tordale.
 • Familiezorg: 770 euro voor OEF!-vrijwilligers. Dit zijn vrijwilligers die volwassenen en kinderen met een beperking helpen.

 

Torhoutse Noord-Zuid verenigingen

“Naast de financiële en logistieke ondersteuning voor de sociale kerstmarkt die de stad voorziet, werden er in 2018 nog andere gelden besteed voor ontwikkelingssamenwerking in Torhout. “ 

“10825,00 euro werd voor Noord-Zuid verenigingen voorzien. De 6 verenigingen, aangesloten bij TROSSO zijn: Rikolto, Broederlijk Delen, Banglabari, de Wereldwinkel, Missio Wijnendale en Thaismiles. Jaarlijks ontvangen zij via een puntensysteem werkingssubsidies vanuit het stadsbestuur.”

Projectensteun

“Daarnaast kan elke Torhoutenaar een aanvraag indienen voor een project waarbij hij of zij nauw betrokken is. Na een toelichting voor de leden van TROSSO worden ook hier via een puntensysteem met bepaalde prioriteiten, de gelden verdeeld.”

“In 2018 werd er 6.315,00 euro geschonken aan 8 projecten in Nepal, Gambia, El Salvador, Congo, Thailand en Peru.”

  • Er werd een toelage van 622,58 euro gegeven aan Georges Cappele voor de aankoop van schoolmateriaal voor kinderen in Peru.
  • Kristoff Ryckewaert wil jongeren in Gambia aanzetten tot voetballen want sporten brengt mensen samen. TROSSO en de stad schonken hem 692,00 euro.
  • In Kasongo-Lunda in Congo zal Rita Casier met de steun van TROSSO een sanitaire blok vernieuwen. Als steun kreeg zij hiervoor een bedrag van 711,55 euro.
  • Maria Ketels wil kinderen uit de sloppenwijken nieuw lesmateriaal schenken. TROSSO ondersteunt haar hiervoor met een bedrag van 533,64 euro.
  • 1156,22 euro gaat naar Lieve Desmedt voor het versterken van structuren om regenwater op te vangen.
  • In Thailand neemt Wilfried Verbeke de zorg voor kinderen die geen rechten hebben op zich. Met de steun van Wilfried, TROSSO, de stad en vele anderen wil Wilfried een naaimachine aankopen voor de school. Hij kreeg een schenking voor dit project van 355,76 euro.
  • Katrien Vanneste kreeg 1156,22 euro voor het opbouwen van een gemeenschapscentrum.
  • 622,58 euro gaat naar Nepal voor de aankoop van schoolmateriaal. Martien Prinzie zorgt hiervoor.
  • Een bedrag van 711,55 euro ging naar Marleen Steen die in Peru kinderen wil ondersteunen. Financiële steun
   We voorzien jaarlijks een 2706 euro voor de overkoepelende organisatie 11.11.11 en 2255 euro aan Noodhulp, voor gebieden die door bv. rampen onverwacht in moeilijkheden raken.”

 

 

 

Cultuur en Noord-Zuid

“Op regelmatige basis wordt in ons cultureel centrum een film uit het alternatieve circuit vertoond in samenwerking met TROSSO. Telkens wordt er vanuit TROSSO een omkadering voorzien die een uurtje voor de vertoning van start gaat. Vorige week dinsdag mochten we nog genieten van heerlijke, Palestijnse dadels als voorsmaakje op de film Wajib. Het zijn de vrijwilligers van TROSSO die telkens zorgen voor een passende omkaderingsactiviteit voor de aanvang van de film.  ”

Noord-Zuid thema’s in de scholen

“Voor de Torhoutse scholen wordt sinds 2009 een Noord-Zuid kalender aangekocht om in de klas te hangen. Bij de kalender zit een lesbrochure per foto, per maand dus. Het is de bedoeling dat leerkrachten zo op een eenvoudige manier een hapklare brok krijgen om aan mondiale vorming te doen. Want sensibilisering, en dat van kleins af vinden we heel belangrijk. De stad voorziet 1000 euro voor de aankoop van deze wereldkalenders.”

“Voor de vierde keer werken we dit jaar samen met Djapo een uniek project uit met alle vierde leerjaren van Torhout. Een hele maand lang zullen ze werken rond Fairtrade. Via een workshop in de klas ondervinden de kinderen aan den lijve wat Fairtrade betekent voor de arme boeren in het zuiden. Tenslotte is er de grote finaledag, die dit jaar doorgaat op vrijdag 10 mei, waar de kinderen heel Torhout compleet Fairtrade zullen kleuren. We hopen dat het hele project ook dit jaar weer een grandioos succes zal worden waarbij we niet enkel de kinderen zelf bereiken maar ook hun ouders, broers en zussen, grootouders en wellicht nog veel meer mensen.”

Vrijwilligers met een hart voor het Zuiden

“Om dit alles te organiseren kunnen we bij de stad beroep doen op heel wat mensen. Dank je wel, lieve vrijwilligers van TROSSO. Dank zij jullie inzet kunnen we het zuiden mee op de kaart zetten in Torhout.”

“Christelle Demoor volgt als Noord-Zuidambtenaar met heel veel toewijding de vergaderingen van TROSSO op. Zij zorgt eveneens voor de praktische uitwerking van de verschillende initiatieven.”

“Daarnaast is sinds jaar en dag Daniël Joseph hét gezicht van TROSSO. De enthousiaste en passionele voorzitter van onze Noord-Zuidraad, één van de steunpilaren binnen het ontwikkelingsbeleid in Torhout. Daniël leidt al vele jaren de vergaderingen van TROSSO op zijn eigen, gezellige manier. Samen met zijn gedreven ploeg helpt hij mee het beleid uitstippelen en bij activiteiten is hij, samen met hen, steevast aanwezig om te helpen waar nodig.”

“Daniël besliste om een stapje opzij te zetten en eens het zo ver is, zullen we nog op een gepaste manier en met heel veel dankbaarheid, afscheid van hem nemen. Intussen zoeken we naar een waardige opvolger.”

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *