De vernieuwde structuur van Vives Torhout

Vives Torhout, het vroegere Katho Reno, is al een jaar toe aan het tijdperk na Dirk Devriendt. Vives herstructureerde noodgedwongen. Pedro Nolf, de voormalige rechterhand van Dirk, is nu het aanspreekpunt in Torhout.

“Twee jaar geleden kwam Vives tot stand, een samengaan van Katho en KHBO”, verduidelijkt Pedro Nolf. “Dirk Devriendt stond op een jaar van zijn pensioen en gaf tijdens een overgangsperiode als laatste departementshoofd van Torhout zijn knowhow door. Ik fungeerde als departementssecretaris en was twintig jaar lang zijn rechterhand.”

Van campusdirecteurs naar campusverantwoordelijken

pedronolf

“Bij de opstart van Vives werd met drie campusdirecteurs gewerkt die elk een medewerker hadden. Brugge en Oostende vormen een campus, er is Kortrijk waar vier activiteiten op een vierkante kilometer plaats vinden en er is nog de mozaïek campus RTT, Roeselare, Tielt en Torhout. Patricia Waerniers begon als campusdirecteur van de middenzone, RTT dus, en ik werd haar medewerker. Na een tweetal maanden viel Pol Crevits, directeur onderwijs, uit in Kortrijk waardoor Patricia naar daar verhuisde. Ik werd ad interim campusdirecteur. Uiteindelijk werd een nieuwe structuur uitgebouwd omdat moest bespaard worden op het aantal directeurs. De campusdirecteurs en hun medewerker werden vervangen door een campusverantwoordelijke.”

Beleid en beheer

“Algemeen wordt nu een onderverdeling gemaakt tussen beleid en beheer”, gaat Pedro verder. “Beleid gaat over het onderwijskundige, lessen en docenten. Joris Hindryckx is algemeen directeur, op het vlak van onderwijs is Noël Celis directeur voor Brugge, Torhout en Tielt. Het beheer moet zorgen voor de ondersteuning van het onderwijskundige. Hier spreken we over gebouwen, onderhoud, technische dienst, ICT, catering, boekenverkoop…Directeur infrastructuur, logistiek en ICT is Lieven Vandebuerie. Campusverantwoordelijken ressorteren onder hem. Voor Torhout, Roeselare en Tielt ben ik verantwoordelijk voor alle praktische zaken als poetsen, technische ploeg, de keuken, contacten met de cateraars, externe activiteiten, de profilering van de campus…Kortom: alles wat nodig is voor een goede leer- en werkomgeving voor studenten en docenten. Drie locaties combineren is niet zo eenvoudig, alleen al wat aanwezigheid betreft. Daarom is er per campus een antenne.”

IMG_5010

” Els Ameloot is dat in Torhout. Dat is nodig want naast campusverantwoordelijke voor Roeselare, Torhout en Tielt ben ik ook nog coördinator van de campusverantwoordelijken noord, zuid en midden.”

Toekomst

“Torhout zal altijd een onderwijsstad blijven. Het belang van een hogeschool wordt hier naar waarde geschat. Ik geloof dus in de toekomst van campus Torhout. Al is het natuurlijk wel altijd mogelijk dat er aanpassingen of verschuivingen komen binnen het studieaanbod. In elk geval hebben we nog maar net een tweede peda extra muros in gebruik genomen. Samen met de vier verdiepingen van onze peda intra muros, dit in samenspraak met de Scholengroep Sint-Rembert, kunnen we op die manier onze studenten de ideale locatie bieden om volledig gefocust te kunnen zijn op hun studies.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *