VIVES Hartveilige school

Vanaf heden mag Hogeschool VIVES zich officieel een Hartveilige school noemen. Bijna 280 docenten en andere personeelsleden van de campussen Kortrijk, Brugge en Roeselare, waar de bacheloropleiding verpleegkunde wordt aangeboden, en van campus Torhout volgden de opleiding “reanimeren en defibrilleren”. Dit gebeurde onder de deskundige leiding van de lesgevers van Rode Kruis-Vlaanderen, gesteund door de studenten verpleegkunde en onder toezicht van de docenten verpleegkunde en vroedkunde.

Daarmee behaalde de hogeschool het label van Hartveilige hogeschool van Rode Kruis-Vlaanderen. VIVES mag dit label in ontvangst nemen op woensdag 5 februari om 14u in campus Kortrijk, Doorniksesteenweg 145.

Dagelijks worden 30 Belgen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Gemiddeld overleeft slechts 5 tot 10% van hen. Een onmiddellijke reanimatie verhoogt de overlevingskans. Deze stijgt méér, met 50 tot 70%, als je een AED (automatische externe defibrillator) gebruikt binnen de 3 tot 5 minuten nadat de hartstilstand zich voordeed.

Het project ‘Hartveilig’ wil de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand én de eerstehulp capaciteiten van de collega’s vergroten. Dit wil VIVES doen door zoveel mogelijk AED’s te plaatsen en zoveel mogelijk collega’s te informeren en op te leiden in basisreanimatie en het gebruik van een AED. Dit alles i.s.m. Rode Kruis-Vlaanderen. Intussen beschikt VIVES over in totaal 9 AED-toestellen in alle campussen: 4 op campus Kortrijk en telkens 1 in de campussen Brugge, Oostende station, Oostende VLOC, Roeselare en Torhout.

“Om als hogeschool het label ‘Hartveilige hogeschool’ te verkrijgen, moeten minstens 10% van de medewerkers een opleiding krijgen en moeten er op iedere campus AED-toestellen geplaatst worden”, aldus coördinator Martine Dorme. “Daarom organiseerden we een AED–opleidingsmarathon op verschillende campussen. Met 279 inschrijvingen behaalden we ruimschoots dat quotum. De dag van de opleiding zorgden wij ervoor dat de collega’s het attest behaalden. Studenten verpleegkunde hielpen mee om te tonen hoe het moet, wat voor hen een meerwaarde betekende. En ze vonden het een leuk idee want ze gaven eens les aan docenten.” Bovendien konden de studenten door een samenwerking met Rode Kruis-Kortrijk ook bijleren op gebied van lesgeven.

In totaal ging het om 190 medewerkers in Kortrijk, 55 in Brugge, 25 in Roeselare en 9 in Torhout.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *